På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Tungt för verkstadsduo

Börs Varken Atlas Copco eller Sandvik lyckades övertyga marknaden med sina rapporter och aktierna backar. Bättre gick det för Alfa Laval.

Atlas Copcos förra delårsrapport var riktigt stark med bra orderingång och ljusa utsikter. Förväntningarna var därmed högt ställda inför rapporten för årets andra kvartal, som dock blev en besvikelse.Inför rapporten skrev exempelvis Kepler/Swedbank "Vi förväntar oss styrkebesked över hela linjen", i en kommentar inför halvårsrapporten, och pekade på diverse tecken på europeisk konjunkturförbättring sedan det första kvartalet som höjt bankens tillförsikt till verkstadskoncernens leveransförmåga sedan april.

Deutsche Bank säger sig tro på att Atlas Copco kommer att kunna infria de höga förväntningar som sattes upp i och med den senaste kvartalsrapporten. Vad gäller konjunkturtecken betecknas dessa dock som "blandade", varför det är osäkert vad Atlas Copco denna gång kommer att säga om efterfrågeutsikterna på kort sikt.

SEB:s förhandskommentar var dock bitvis mer nedtonad, och estimaten har skruvats ned med upp till 3 procent till följd av ofördelaktiga valutarörelser på sistone: dollarn har nått tiomånaderslägsta mot kronan.

Utfallet blev att Atlas Copco redovisade ett rörelseresultat om 5.988 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017, vilket gav en rörelsemarginal på 20,6 procent. Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 6.443 miljoner kronor och till 21,4 procent för rörelsemarginalen. Försäljningen uppgick till 29.030 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 30.089 miljoner kronor.

Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service förväntas på kort sikt "ligga kvar på nuvarande höga nivå". Det skriver Atlas Copco i kvartalsrapporten under rubriken "Marknadsutsikter på kort sikt". Prognosen inför det andra kvartalet var att efterfrågan skulle "förbättras något" jämfört med det första. Atlas Copco hade ett gynnsamt affärsklimat i de flesta regioner, enligt Mats Rahmström, vd i bolaget sedan 27 april.

Även Sandviks misslyckades med att övertyga marknaden med sin rapport, trots att rörelseresultatet var bättre än väntat. Verkstadsbolaget Sandviks resultat före skatt blev 3.045 miljoner kronor i det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.747 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

I det andra kvartalet uppgick Sandviks orderingång till 24.533 miljoner kronor, jämfört med analytikerprognosen på 23.274 miljoner kronor.

Sandviks lönsamhet i divisionen Materials Technology (SMT) var otillfredsställande i kvartalet. Det skriver vd Björn Rosengren i vd-ordet, efter att ha nämnt att han är nöjd med den övergripande vinstförbättringen under kvartalet.

"I kvartalet förblev efterfrågan inom energisegmentet stabilt jämfört med föregående år. Men, sett över en längre period med svag kundaktivitet inom energisegmentet, har den negativa effekten på efterfrågan på standardiserade utbudet av rör varit större än väntat. Dessutom har konkurrensen gradvis intensifierats. Vi kommer därför att initiera åtgärder för att återupprätta lönsamheten", skriver han.

Den justerade rörelsemarginalen i SMT sjönk från 8,8 procent i fjolårets andra kvartal till nu 5,0 procent. Enligt SME Direkt väntades en justerad rörelsemarginal på 4,9 procent.

För Alfa Laval blev det justerate ebita-resultatet 1.410 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 och den justerade ebita-marginalen blev 15,8 procent. Analytikerna hade i snitt tippat ett justerat ebita-resultat om 1.347 miljoner kronor och en ebita-marginal på 15,4 procent.

Försäljningen uppgick till 8.907 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 8.757 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 9.629 miljoner kronor. För orderingången låg SME-förväntningarna på 8.707 miljoner kronor.

Alfa Lavals orderingång i det andra kvartalet överträffade såväl analytikernas som bolagsledningens förväntningar. Kvartalets orderingång landade på 9,6 miljarder kronor, motsvarande en organisk ökning med 14 procent i förhållande till motsvarande period 2016 och samtidigt 11 procent högre än vad genomsnittsanalytikern hade väntat sig.

"Hög aktivitet i många av våra slutmarknader samt stora order till ett värde av 500 miljoner kronor bidrog till ett utfall som var bättre än vad vi hade förväntat oss", skriver Alfa Lavals vd Tom Erixon i rapporten för det andra kvartalet.

Framförallt var det Alfa Lavals division Energy som stack ut. Här växte orderingången nästan 25 procent organiskt i det andra kvartalet till 3.136 miljoner kronor. Det var 18 procent bättre än väntat. Rörelseresultat i Energy var dessutom klart högre än förväntat, något som räddade upp koncernens resultatsiffror i sin helhet.

"En positiv utveckling inom basaffären, delvis drivet av en säsongsmässig ökning inom HVAC, samt tre stora order inom raffinaderi och gasbearbetning bidrog till divisionens goda utfall. Orderingången från olja- och gassektorn växte, men från en låg nivå", skriver Tom Erixson om utvecklingen inom division Energy.

Även divisionerna Food & Water och Marine överträffade analytikernas förväntningar orderingångsmässigt. Här låg differensen mot SME Direkts snittestimat på 9 respektive 8 procent.

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -