Fallet lär fortsätta

Fonder Råvarupriserna tog fart söderut under 2015 och resan fortsätter av allt att döma även i år.

Råvarumarknaden har fallit med mer än 32 procent under den gångna året, mätt som Standard & Poor's GSCI Commodity Index i amerikanska dollar. Indexet är ett av de mest använda råvaruindexen på marknaden och omfattar en korg av de 24 viktigaste råvarorna.

En viktig förklaring till den fortsatta nedgången för råvaror är den kinesiska ekonomins inbromsning under 2015. Kina håller på att ställa om sin ekonomi från tillverkningsindustri av enklare produkter till innovationsdriven tillverkningsindustri tillsammans med ökad inhemsk konsumtion.

Efter flera decennier med enorma investeringar i infrastruktur, fastigheter och tung industri har efterfrågan på investeringsråvaror varit stor och drivit upp priserna på järnmalm, stål, zink och cement. Då sektorerna är råvaruintensiva och Kina är den största importören av en lång rad investeringsråvaror skapar transformeringen en inbromsning som är en viktig förklaring till de senaste årens överutbud av flertalet råvaror.

Transformeringen av Kinas ekonomi är väntad. Medelklassen i Kina har växt kraftigt vilket leder till efterfrågan på andra typer av råvaror. Efterfrågan ökar på så kallade konsumtionsråvaror vilket omfattar bland annat kött, vete, energi och aluminium samt mer varaktiga produkter som datorer, vitvaror och bilar.

Tror man på den kinesiska omställningen av ekonomin och är intresserad av en exponering mot råvaror är det "billigare" än på länge att köpa – särskilt med fokus på konsumtionsråvaror.

Den globala investmentbanken Goldman Sachs har i en studie analyserat hur Kinas transformering av ekonomin påverkar efterfrågan på råvaror. Banken ser ett starkt samband mellan tillväxten i investeringsdrivna ekonomier och efterfrågan på investeringsråvaror som järnmalm, stål, zink och cement. Tillväxten i konsumtionsdrivna ekonomier kan till stor del förklara efterfrågan på råvaror som aluminium, energi, kött och spannmål.

Fallande råvarupriser är positivt för global tillväxt på längre sikt, eftersom lägre råvarupriser ger stöd till efterfrågan.

Frågan är vilka länder som kommer att ta över stafettpinnen från Kina och som står för den framtida efterfrågan på investeringsdrivna råvaror?

Oljemarknaden

Oljepriset har fallit med mer än 37 procent under det gångna året, mätt som Brentolja i amerikanska dollar. Den globala oljeproduktionen har i år genererat ett produktionsöverskott.

2015 präglades av överproduktion, lageruppbyggnad i spåren av Kinas inbromsning och mer uthålliga amerikanska oljeproducenter än förväntat. Inom Opec finns få tecken på vilja att minska produktionskvoter.

Saudiarabien har en tydlig strategi som fokuserar på maximera oljeproduktionen för att tränga bort länder utanför Opec, exempelvis USA. Under året har Saudiarabien ökat sin oljeproduktion, sänkt priserna för export till Europa och USA och upprepat sin strategi. Och Saudiarabien har delvis lyckats då minskade oljeinvesteringar aviserats i USA, Norge och andra icke-Opec-länder under året.

Länderna inom Opec är inte opåverkade av det låga oljepriset, trots ökad produktion. Ett tydligt orosmoment för den globala stabiliteten är att flera oljeländer inte kan finansiera sina offentliga åtaganden när oljepriset är på nuvarande nivå. Flera nationella investeringsfonder har under året sålt av internationella tillgångar för att täcka intäktsbortfallet och få den offentliga budgeten att gå ihop.

Marknaden har tagit fasta på flera faktorer som gör att oljepriset förblir under press 2016. Utbudet kommer också att påverkas av Iran som sannolikt kommer att öka sin produktion 2016 när sanktionerna mot landet försvinner. Det är först när ett produktionsunderskott uppstår som de enorma oljelagren kan börja minska. En starkare amerikansk dollar till följd av amerikanska centralbanken Federal Reserves planerade ränthöjningar är också en negativ faktor för oljepriset.

Placera förväntar sig att oljemarknaden balanseras under andra halvåret 2016 och att oljepriset sakta rör sig sakta uppåt under året.

Nyckeln på längre sikt kommer att vara hur de minskade investeringarna som oljeindustrin utanför Opec som aviserat under året kommer att påverka produktionen längre fram. Eventuella förändringar i Opecs strategi kommer också att vara avgörande för prisutvecklingen på sikt.

Basmetaller

Basmetaller har rasat tillsammans med andra råvaror och noterar flera års bottenrekord. De största förlorarna bland basmetaller är nickel, zink och koppar. De är alla ned mellan 25 och 40 procent. Störst nedgång visar nickel som rasat med över 40 procent i amerikanska dollar under året.

Härdsmältan för basmetallpriserna har lett till att flera ledande metallproducenter planerar nedskärningar av kapacitet och investeringar. Senast var det gruv- och råvaruhandelsjätten Glencore som meddelade att man sänker sin prognos för investeringar 2016 vilket på sikt ger minskad produktion.

Tillväxtmönstret och efterfrågan från framför allt Kina signalerar en rebalansering av efterfrågan från investeringsdrivna råvaror som järnmalm, stål och cement till mer konsumtionsdrivna råvaror som energi och aluminium. Den kinesiska fastighetssektorn är en viktig nyckelspelare för efterfrågan på koppar och stål.

Samtidigt visar marknadsprognoser på att koppar kommer att finnas kvar med utbudsöverskott globalt under nästa år. På längre sikt ser dock balansen mellan utbud och efterfrågan för koppar positiv ut. Andra basmetaller som zink, nickel och bly spås ha bättre marknadsutsikter på kort sikt.

Placera tror att basmetallernas prisnedgång sannolikt kommer att av stanna under 2016 och nyckelfrågan är om producenterna kan dra ner på kapaciteten i en takt som gör att man hamnar i nivå med efterfrågan.

Ädelmetaller

Guld har till skillnad från de flesta andra råvaror undvikit stora prisfall under 2015. Toppen nåddes under brinnande Greklandskris hösten 2011 och under 2015 har guldet gått ner med 10 procent räknat i amerikanska dollar.

När räntan går upp stärks också den amerikanska dollarn vilket gör guldet till en mindre attraktiv investering. Guldet ses ofta som en ”säker” investering när osäkerheten är stor på de finansiella marknaderna.

Placera tror att guld kommer att få det fortsatt kämpigt under 2016 i takt med räntehöjningar från den amerikanska centralbanken och en stark amerikansk dollar.

För den som är riskvillig och vill sprida sina risker i sitt sparande finns det ett 20-tal råvarufonder i Avanzas fondutbud.

  2015% 3 år %
Råolja    
WTI, första termin       -37,0 -60,1
Brent, första termin          -37,3 -66,2
     
Basmetaller    
Koppar          -25,1 -42,4
Zink                         -24,9 -24,0
Aluminium                     -18,4 -29,5
Nickel                        -42,0 -50,6
Bly                           -1,5 -25,7
Tenn                           -23,6 -39,9
     
Ädelmetaller    
Guld                             -10,1 -35,3
Silver                            -11,8 -53,9
Källa: SIX    
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -