Net Ent är för dyr

Aktieanalys Net Ent har bra driv i affärerna för tillfället och framtidsutsikterna är fortsatt ljusa. Kursen har dock sprungit långt snabbare än vinsterna och med dagens värdering är aktien riskabel.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Spelutvecklaren Net Ent seglar i rejäl medvind. Många nya kunder och lite extra skjuts från valutaeffekter gav en tillväxt i bolagets andra kvartal som var hela 32 procent. Rörelseresultatet ökade ännu kraftigare, upp 63 procent. Det var en bättre utveckling än vad analytikerna hade väntat sig och aktien tillhör sommarens vinnare på börsen.

Net Ent utvecklar onlinekasinospel som bolaget säljer till i stort sett alla de stora speloperatörerna. Net Ent får royaltyintäkter från kunderna baserat på de spelöverskott som spelen genererar. Så kallade slots-spel (spelautomater) svarade för 86 procent av intäkterna under andra kvartalet.

Net Ent är en av de stora aktörerna i branschen och beräknas globalt ha en marknadsandel på cirka 15 procent. I Europa, som är bolagets huvudmarknad, uppgår andelen till cirka 30 procent. Net Ent har dock de senaste åren hållit en tillväxt som varit klart snabbare än den underliggande marknaden så ställningen stärks stadigt.

I fjol var bolaget mycket framgångsrikt i Storbritannien som är Europas största spelmarknad. Avtal tecknades med flera verkliga tungviktare i branschen och effekten av dessa nya avtal syns nu i resultaträkningen.

Även i år har Net Ent varit fortsatt framgångsrikt i att hitta nya kunder. Under andra kvartalet har bolaget bland annat erhållit en licens för att verka på den spanska marknaden och redan hunnit driftsätta spel där. Även i USA har nya avtal tecknats under kvartalet och Nordamerika är en mycket intressant marknad för Net Ent framöver.

New Jersey tillåter numera onlinekasinon och Net Ent har ansökt om en licens. Bolaget räknar med att kunna starta upp verksamhet i USA under andra halvåret i år. Huruvida även andra delstater kommer att öppna upp för nätspelande och i så fall när och i vilken omfattning är svårt att förutse. Prognoserna från branschbedömare är dock att Nordamerika kommer att vara en viktig tillväxtmarknad de kommande åren.

Net Ent har även fått in en fot hos den statliga danska speloperatören Danske Spil vilket på sikt skulle kunna öppna möjligheter hos andra statliga operatörer i exempelvis Sverige och Kanada.

För Net Ent i dag och generellt för hela branschen gäller att spel i mobila enheter driver mycket av tillväxten. För Net Ent utgjorde intäkterna från mobilspel 23 procent i det andra kvartalet vilket kan jämföras med 13 procent för ett år sedan. Live Casino är en annan tillväxtsektor där Net Ent röner framgångar. Live Casino är som namnet antyder direktsänt videobaserat spel mot en croupier.

Net Ents snabba tillväxt och det allt mer reglerade spellandskapet i Europa innebär mycket utvecklingsarbete för bolaget. Lokala licensavtal kräver anpassning av spelen och Net Ent måste även lägga mycket utvecklingsinsatser på mobilspel och livekasino för att slå vakt om, och stärka, sina marknadsandelar. Det innebär ett behov av att både öka personalstyrkan och av fortsatta investeringar i både hård- och mjukvara.

Kostnadsnivån har generellt höjts något för Net Ent och bolagets rörelsemarginaler ligger inte längre på de cirka 40 procent som bolaget kunde hålla för några år sedan. I fjol blev marginalen knappa 31 procent men den väntas i år förbättras till 34 procent. Fortsatta förbättringar av lönsamheten väntas under de kommande åren.

Net Ent har de senaste fem åren hållit en tillväxttakt på 23 procent om året och fjolåret blev riktigt starkt med en ökning på 35 procent. Snittprognosen för innevarande år är i SME Direkts sammanställning en tillväxt på 30 procent. Med hjälp av högre lönsamhet spås vinsten per aktie öka med hela 41 procent till 8,69 kronor.

Den prognosen innebär ett p/e-tal för innevarande år på saftiga 46,6.

För de kommande åren väntas Net Ent nå tillväxttal på 17-20 procent. Rörelsemarginalen väntas leta sig upp mot 36 procent och på sista raden spås vinsterna öka med 24 respektive 20 procent under 2016 och 2017. Det sänker p/e-talen till 37,6 och 31,3 för de båda åren.

Net Ent går som tåget för tillfället och framtidsutsikterna är fortsatt ljusa. USA-marknaden kan bli spännande på sikt och även på de europeiska marknaderna finns mycket kvar att göra. Nätkasinon utgör fortfarande bara drygt 5 procent av den totala kasinomarknaden i världen och i takt med att internetanvändande fortsätter att spridas kommer tillväxten att skjuta fart på marknader som i dag fortfarande är små. Inte minst Asien och Kina lär på sikt bli intressanta marknader.

Problemet med Net Ent-aktien är värderingen. På estimat som förutsätter stark vinsttillväxt är p/e 38 på nästa år i våra ögon allt för högt för en stor och väletablerad branschaktör som Net Ent, oavsett hur välskött och framgångsrikt bolaget är. Dagens värdering gör aktien till en lottsedel. P/e-talen kan förvisso stiga mycket mer men de kan även söka sig tillbaka ned mot historiska nivåer kring p/e 25-30.

Sparar man långsiktigt räcker det kanske med att enbart se till framgångssagan Net Ent. Bolaget kommer med all sannolikhet att fortsätta gå mycket bra i många år framöver. I ett kortare perspektiv känns det dock rimligt att vänta sig en åtminstone dämpad kursutveckling framöver i Net Ent så att vinsterna får en chans att hinna ikapp aktiekursen. Rekommendationen blir därför neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NetEnt B Neutral 403,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -