Upp till bevis för Sensys

Aktieanalys Sensys Traffic avslutade fjolåret med att kamma hem en stororder från Trafikverket, men vi vill se större orderingång från utlandet för att bli riktigt attraherade av aktien.

Det var inte så länge sedan vi skrev om trafikövervakaren Sensys, då kostade aktien 86 öre och den som vågade köpa den då har gjort sig en rejäl hacka. Efter torsdagens bokslutsrapport handlas aktien 30 procent högre och fjärde kvartalet 2014 var bolagets starkaste på många år.

Sensys Traffic är en ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar. Främst fokuserar bolaget på automatisk trafikövervakning i form av kameror som registrerar hastighetsöverträdelser och rödljuskörningar. Bolaget är en helhetsleverantör och bistår även med service och underhåll av levererade system.

Men bolaget hjälper inte bara till att fånga fartsyndare utan har också ett mindre engagemang inom spårbunden trafik. Sensys har utvecklat ett system för övervakning av strömförsörjning till tåg. I dagsläget är affärsområdet litet och system levererades under 2014 till ett värde av 9 miljoner kronor. Men flera pilotprojekt har genomförts och förhoppningarna finns att affärsområdet ska kunna växa i framtiden.  

Sensys kunder är primärt polis och vägmyndigheter världen över och huvudmarknaderna är Sverige och Mellanöstern.

Bolagets överlägset största kund är svenska Trafikverket och det är ett mångårigt avtal med myndigheten som drivit tillväxten hittills. Sensys har i uppdrag att uppdatera Trafikverkets befintliga 1 100 trafikkameror och det arbetet har kommit halvvägs. Utöver uppdateringen står bolaget också för att utöka antalet kameror med cirka 300 stationer under nästa år. Nuvarande affärsförpliktelser värderas till 230 miljoner kronor.

Även under de kommande två åren förväntas samarbetet med Trafikverket vara tillräckligt för att driva bolagets tillväxt och under fjärde kvartalet tog bolaget en order värd 93 miljoner kronor.

Den svenska affären är onekligen en fin grogrund för att växa vidare från men inflödet av utländska affärer kommer vara avgörande för bolaget på längre sikt.

Sensys näst största marknad är Mellanöstern där bolaget etablerat sig i åtta av 14 länder. Det finns långt gångna planer att starta ett lokalt kontor i regionen och planerna förväntas bli verklighet under 2015.

Affärerna ökar i intensitet i Mellanöstern och under januari i år har orderinflödet redan övertrumfat orderingången från regionen under hela förra året. Hittills i år är mellanösterbeställningarna värda 26 miljoner kronor. Än så länge handlar det om mindre projekt men med många krokar ute är chanserna goda att bolaget kan få i hamn en större affär på sikt.

De långsiktiga försäljningstrenderna i bolaget pekar uppåt, försäljningen har de senaste tre åren ökat år mot år och under 2014 ökade försäljningen även kvartal mot kvartal. Sedan tredje kvartalet 2013 visar bolaget också positiva kassaflöden, även om storleken varierar kraftigt kvartal till kvartal.

En tunn orderbok oroade oss i november men tack vare ett starkt sista kvartal uppgick orderingången till 166 miljoner kronor under 2014. Trots ett kraftfullt avslut på året var det något sämre än året dessförinnan. Men 2015 har alltså börjat starkt och utöver order från Mellanöstern har bolaget tagit emot en liten beställning från Trafikverket.

I kassan finns 80 miljoner kronor att fritt disponera plus ytterligare 10 miljoner kronor som garanterar färdigställandet av åtaganden mot Trafikverket.

Bolaget står idag starkare än någonsin tidigare och möjligheterna till nya affärer är goda, men det som återstår är att en större internationell order faktiskt ramlar in.

Ett kontor i Mellanöstern ökar möjligheterna för en storaffär och kan bli avgörande för att bolaget ska kunna fullfölja sina åtaganden mot en framtida storkund. Samtidigt innebär en lokal etablering ökade kostnader för bolaget initialt. En stororder kan dröja länge eller helt utebli om den går till någon konkurrent.

Även den amerikanska staten Washington är en presumtiv kund men några konkreta besked som skulle styrka att Sensys närmar sig ett avslut i USA kunde inte bolaget delge i bokslutskommunikén.

Trots framgångarna under året är det fortfarande upp till bevis för Sensys Traffic. Den svenska guldådran kommer tids nog att nå sitt slut och då vill det till att affärerna ersätts med utländska motsvarigheter.

I vår förra analys gjorde vi ett antagande att aktien kunde stiga till 1,15 kronor och att den värderingen skulle kräva en lönsamhet på 7 öre per aktie för att vara motiverad. Idag kostar aktien 1,12 kronor och det redovisade resultatet stannade vid 5 öre per aktie, det innebär med andra ord en högre värdering.

Trots att Sensys står starkare nu än på länge är riskerna lite för stora för att belöna bolaget med en köprekommendation. Det riktiga kursgenombrottet tror vi kommer först när den första stora utländska ordern rullar in, således är det fortfarande upp till bevis för Sensys Traffic.

Men precis som för två månader sedan anser vi att bolaget är intressant och aktien kan vara ett spännande inslag i portföljen för den som är beredd att ta hög risk.

Man bör dock vara medveten om att dagens värdering bygger på förväntningarna om en utländsk stororder. Så länge den inte infinner sig är risken stor för att luften långsamt pyser ur aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Sensys Gatso Group Neutral 1,10 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -