På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Intrum
Delårsrapport januari-mars 2020 (Cision)

2020-05-06 07:00
· Stadig position i osäker omvärld · Strategiska Marknader påverkade av Covid-19 · Starkt kassaflöde och god likviditet · Resultat påverkat av portföljomvärderingar

Första kvartalet, januari-mars 2020:

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 333 MSEK (3 752).
   
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (”justerat rörelseresultat (EBIT)”) uppgick till 1 095 MSEK (1 350). Jämförelsestörande poster inkluderar -636 MSEK (+16) i portföljomvärderingar.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 2 267 MSEK (1 352) och tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 13,5 miljarder SEK.
 • Nettoskuldskvoten uppgick till 4,5x (4,0x).
   
 • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 650 MSEK (1 277). Avkastningen på portföljinvesteringar exklusive portföljomvärderingar uppgick till 11 procent (16).
   
 • Periodens resultat uppgick till 459 MSEK (1 347), och resultatet per aktie minskade till -0,25 kr (5,63).
   

Covid-19s påverkan på Intrum

Intrum har påverkats i olika grad av spridningen av Covid-19 i de 24 europeiska länder där Intrum bedriver verksamhet. Det är framför allt länderna i södra Europa; Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Frankrike som sett en negativ resultatpåverkan. Denna beror i huvudsak på en fördröjning av inkassering och kassaflöden givet olika virusbekämpande åtgärder och restriktioner samt lägre aktivitet i ländernas legala system under mars månad.

Överlag innebär spridningen av Covid-19 en temporär och begränsad operationell inverkan på Intrums verksamhet, och majoriteten av länderna hade en stabil utveckling under första kvartalet och hittills in i andra kvartalet.

Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson:

”Första kvartalet för 2020 har utvecklats annorlunda än vi väntade oss vid årets början men givet omständigheterna är vi nöjda. Vår nettoomsättning uppgick till 3 333 MSEK (3 752) och det justerade rörelseresultatet minskade med 19 procent till 1 095 MSEK (1 350). Vårt kassaflödet första kvartalet var starkt och ökade med 68 procent till 2 267 MSEK (1 352). Cash EBITDA ökade samtidigt med 14 procent till 2 633 MSEK (2 314).

Intrums finansiella ställning är stark med en god likviditet och ett stabilt kassaflöde, vilket ger en uthållighet även vid en fortsatt osäker omvärldsutveckling. Detta kombinerat med en reducerad investeringstakt, höjda avkastningskrav på nya portföljinvesteringar samt en lägre M&A aktivitet skapar ett stort finansiellt handlingsutrymme.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-05-06 kl. 07.00.


Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -