HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Börsintroduktion av Com Hem

Com Hem Holding AB (publ) är, baserat på antalet anslutna hushåll och antalet unika privatkunder, Sveriges största kabeloperatör och en ledande leverantör av tv, bredband och fast telefoni. Bolaget tillhandahåller ett grundutbud av tv samt tjänster inom digital-tv, höghastighetsbredband och fast telefoni till konsumenter via både fiberkoax och fiberLAN. Sedan 2013 erbjuder Com Hem även kommunikationstjänster till företagskunder. Nu ska Com Hem noteras på Nasdaq OMX Stockholm och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!

Kort om Com Hem

Under de senaste fem åren har Com Hem investerat 2,5 miljarder kronor i sitt nät vilket gör det till ett av Europas mest avancerade. Bolaget kan nu erbjuda sina 1,8 miljoner anslutna hushåll det snabbaste nätet och det bästa tv-utbudet, samtidigt som Com Hem på dagtid kan utnyttja ledig kapacitet i nätet genom att erbjuda tjänster till sina företagskunder.

Efter flera år i privat ägo anser aktieägarna och styrelsen att det nu är lämpligt att vidga aktieägarbasen och ansöka om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Erbjudandet förväntas stödja Com Hems framtida tillväxt och verksamhetsstrategi, ge finansiell flexibilitet genom att minska skuldsättningen efter återbetalning av vissa utestående skulder samt ge en ökad tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Com Hem förväntas genom börsnoteringen av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm öka kännedomen om bolaget och verksamheten. Bolaget anser att dessa faktorer kommer att förbättra Com Hems ställning på den svenska marknaden och utgöra en bra plattform för framtida utveckling.

Korta fakta
Pris per aktie: 44-62 kronor
Minsta investering: 200 aktier (ca 8 800-12 400 kr)
Maximala investering: 40 000 aktier (ca 1 760 000 – 2 480 000 kr)
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 13 juni 2014, klockan 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 17 juni 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag: 17 juni 2014
Hemsida
Prospektet
Informationsbroschyr
Anmäl ditt intresse här!

Erbjudandet i korthet:

Bolaget och huvudägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktier i bolaget för att främja Com Hems fortsatta tillväxt och utveckling och därför har styrelsen ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Priset per aktie i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Det slutliga priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 44-62 kronor av huvudägarna i samråd med rådgivarna. Det slutliga priset i erbjudandet förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 17 juni 2014 samma dag som aktien börjar handlas på Nasdaq OMX Stockholm.

Investerare erbjuds att i enlighet med villkoren i prospektet förvärva nya aktier motsvarande ca 5,7 miljarder kronor. Erbjudandet kan komma att omfatta upp till ytterligare 12 885 778 nya aktier om övertilldelningsoptionen utnyttjas. Sista dag att teckna aktier via Avanza är den 13 juni kl 17:00.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida i prospektet samt i Informationsbroschyren.