PROGNOS
SÄSONGSRENSAD ARBETSLÖSHET 8,9% I MAJ – INF (OMS) (Direkt)

2021-06-22 05:32

STOCKHOLM (Direkt) SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) väntas visa att den säsongsrensade arbetslösheten sjönk till 8,9 procent i maj från 9,1 procent i april.

Det framgår av Infronts prognosenkät.

Den stora omläggnings som SCB gjorde av AKU vid årsskiftet har gjort statistiken både svårtolkad och volatil. Dessutom finns ett tidsseriebrott som gör att arbetslösheten 2021 än så länge inte kan jämföras med tidigare år.

AKU har under året visat på en klart svagare utveckling än Arbetsförmedlingens statistik och diverse vägledande indikatorer, som anställningsplaner. Arbetslösheten steg rejält i mars, till 9,5 procent, för att sedan sjunka tillbaka till 9,1 procent i april. Det är fortsatt över nivåerna i början av året, om än det var helt i linje med Infronts analytikerenkät.

Riksbankens senaste prognos pekar mot 8,8 procents arbetslöshet under det andra kvartalet.

Till följd av omläggningen av AKU lutar sig många bedömare hellre mot Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetslösa. Den har visat på stadigt sjunkande arbetslöshet i år, där arbetslösheten i maj var 7,9 procent, att jämföra med 8,5 procent i maj i fjol.

"Vi tolkar den senaste informationen som att en god förbättring för närvarande sker på arbetsmarknaden, en utveckling vi tror kommer att förstärkas under de närmaste månaderna i takt med att restriktionerna lättas", skriver Swedbanks ekonomer i sitt veckobrev.

De tror att den säsongsrensade arbetslösheten fortsätter ned till 8,8 procent i maj, men påpekar att osäkerheten är stor med tanke på metodomläggningen.

"Än viktigare är kanske att se på arbetade timmar, där vi räknar med en fortsatt tydlig ökning jämfört med tidigare månader i takt med att samhället nu alltmer öppnar upp. Det som också främst talar för att timmarna ökar, snarare än sysselsättningen, är den gradvisa nedgången av antalet ansökningar om korttidsarbete då arbetskraft successivt tas tillbaka i verksamheten", skriver Swedbank-ekonomerna.

SCB publicerar arbetslöshetsstatistiken för maj tisdagen den 22 juni, klockan 9.30.

Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Petter Fredriksen +46 8 5191 7910

Infront


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -