SAS
SAS offentliggör en reviderad rekapitaliseringsplan som stöds av storägarna (Finwire)

2020-08-14 10:31
Flygbolaget SAS styrelse har godkänt en reviderad kapitaliseringsplan för att möta effekterna av
covid-19-pandemin. Den initiala kapitaliseringsplanen offentliggjordes den 30 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

SAS meddelade den 7 augusti att bolaget nått en principöverenskommelse med innehavarna av existerande hybridobligationer och obligationer. Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat att justera delar av, samt tidplanen för, den initiala rekapitaliseringsplanen och har därför godkänt en reviderad rekapitaliseringsplan.

Den reviderade rekapitaliseringsplanen stöds av bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten, tilsammans kallade huvudägarna, och av den tredje största aktieägaren KAW, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Revideringen av rekapitaliseringsplanen innefattar dels justerade villkor för konvertering till stamaktier av bolagets existerande hybridobligationerna på 1,5 miljarder kronor och en ändring vad gäller konverteringen av bolagets obligationer på 2,25 miljarder kronor.

Innehavare av 53,25 procent av de existerande hybridobligationerna respektive 41,51 procent av obligationerna har uttryckt sitt stöd för principöverenskommelsen till den av Spiltan Fonder ledda
fordringshavarkommittén.

Ytterligare en revidering av rekapitaliseringsplanen som offentliggjordes den 7 augusti är en höjning av räntesatsen med 90 baspunkter årligen för de nya statshybridobligationer om 6,0 miljarder kronor som SAS föreslår ska emitteras till huvudaktieägarna, svenska och danska staten.

Övriga delar av den initiala rekapitaliseringsplanen, innefattande affärsplanen, företrädesemissionen samt den riktade emissionen av stamaktier till huvudaktieägarna, kvarstår oförändrade i enlighet med vad som angavs i pressmeddelandet den 30 juni. Tidplanen för genomförandet av den reviderade rekapitaliseringsplanen har dock blivit förlängd.

Den reviderade rekapitaliseringsplanen är alltjämt villkorad av nödvändiga bolagsstämmobeslut vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 22 september. Huvudaktieägarnas deltagande är villkorat bland annat av konverteringen av de existerande hybridobligationerna och obligationerna i enlighet med ovan, av godkännande från Europeiska kommissionen samt av att dispenser från budplikten beviljas av Aktiemarknadsnämnden. KAW:s deltagande är villkorat av huvudaktieägarnas deltagande.

Konverteringen av de existerande hybridobligationerna och obligationerna i enlighet med ovan kräver godkännande från de fordringshavarmöten som avses hållas den 2 september. Om den reviderade rekapitaliseringsplanen misslyckas och inte genomförs kommer SAS inte kunna återställa den likviditetsbrist och det negativa egna kapital som orsakats av covid-19-utbrottet, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på bolagets finansiella ställning.

"Skulle SAS bli tvunget att ansöka om konkurs som ett resultat av sådan väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen, kommer innehavarna av de existerande hybridobligationerna och obligationerna sannolikt inte att kunna driva in sina obligationsfordringar", skriver bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

SAS - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -