LUNDBERGS
RESULTAT EFTER SKATT BLEV -2.787 MLN KR 1 KV (Direkt)

2020-05-29 12:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Lundbergs hade ett substansvärde om 371 kronor per aktie den 27 maj.

Det framgår av delårsrapporten.

För det första kvartalet rapporteras att Lundbergs substansvärde per den 31 mars var 346 kronor per aktie, jämfört med 388 kronor den 31 december 2019.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5.414 miljoner kronor under kvartalet (5.615).

Resultat efter finansiella poster blev -2.750 miljoner kronor (4.902) där resultat från andelar i intresseföretag utgör -2.982 miljoner (2.688).

Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till -2.096 miljoner kronor (4.093).

Koncernens resultat efter skatt blev -2.787 miljoner kronor (4.451) och per aktie blev det -11:50 kronor (15:48).

"Utbrottet av covid-19 har haft begränsad effekt på resultatet i Lundbergs Fastigheter och i Holmen. Däremot har värdenedgång på fastigheter och börsnoterade aktier påverkat såväl resultatet i Hufvudstaden som resultatandelen i Industrivärden negativt. Under andra kvartalet kommer dock hyresintäkter i Lundbergs Fastigheter liksom verksamheter i våra portföljbolag påverkas negativt", skriver Lundbergs som tidigare dragit tillbaka sitt utdelningsförslag med anledning av osäkerheten som coronapandemin skapat.Lundbergföretagen B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -