RÄNTOR/VALUTOR
RÄNTOR NED, USA-TIOÅRING NÄRA BOTTENNIVÅ (Direkt)

2020-02-25 16:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntorna steg inledningsvis på tisdagen men sedan tog det negativa sentimentet åter överhanden, med lägre räntor, fallande börser och starkare yen. Även USA-räntorna var ned medan USA-börserna såg en viss initial uppgång.

Tyska räntor var vid svensk stängning 2-3 punkter ned, medan EMU-periferin var svagt upp. Europabörserna stod på minus.

De branta fallen på börserna följdes inte riktigt upp på tisdagen, men fokus ligger fortsatt på ökad spridning utanför Kina. I Italien rapporteras 283 fall och sju döda hittills, i ett utbrott som nu även nått södra delen av landet. Italien har snabbt gått från några få kända fall i förra veckan till världens tredje mest drabbade land efter Kina och Sydkorea.

WHO-talespersonen Christian Lindmeier uppmanade alla länder att skärpa beredskapen inför viruset, som bokstavligen knackar på dörren överallt.

Ekonomer har tidigare talat om en V-formad påverkan i konjunkturen, men börjar nu luta åt en U-form.

"Kanske är en 'U-formad' återhämtning något som vi kan vänta oss i detta läge. Det har fått oss att bli alerta och se rekordlåga nivåer på 30-åringen", sade Terri Spath på Sierra Investment till Bloomberg TV.

Hon ser till obligationsmarknaden för att bedöma hur mycket rädsla som finns därute, och enligt hennes beräkningar är den nuvarande räntenivån förenlig med en tillväxt i USA på 0,7 procent i år, den sämsta utvecklingen sedan 2009.

Den 30-åriga statsobligationen sjönk till rekordlåga 1,8062 procent, medan 10-åringen var ytterligare 3 punkter ned till 1,34 procent, inte långt ifrån bottennivån på 1,3180 procent den 6 juli 2016 enligt Bloomberg News noteringar.

På fyra dagar handlar det om en nedgång på 24 punkter.

Dollarn tappade mot yenen, men stärktes till 1:0840 mot euron, och dollarindex var i stort oförändrat.

USA-data visade att index över hushållens förväntningar steg till 130,7 i februari från 130,4 i januari, fjärde månaden i rad med uppgång. Väntat var ett index på 130,7.

Det var framtidsutsikterna som förbättrades medan synen på nuläget försämrades. Även bedömningen av arbetsmarknaden blev mer pessimistisk.

Tyska BNP fjärde kvartalet var oförändrad i kvartalstakt, i linje med det preliminära utfallet. Bygginvesteringarna drog upp, privatkonsumtionen låg still medan investeringarna i maskiner sjönk. Handelsnettot tyngde medan lagerbidraget var positivt.

Capital Economics noterade att barometrar har pekat mot en fortsatt industrirecession i början av 2020, om än inte lika djup som fjärde kvartalet. Den tyska ekonomin tycks fortsatt vara svag med PMI som pekar mot oförändrad BNP.

Hittills har inverkan från coronaviruset via störda leveranskedjor eller minskad efterfrågan från Kina varit begränsad, men Kina arbetar fortsatt långt under potentialen och det finns en större risk för spridning i Europa.

"Vi tror att den tyska ekonomin fortsatt kommer att visa stagnation föra halvåret i år", skrev de.

Mycket handlar nu om marknadens tolkning av virusets effekter på ekonomin, i avvaktan på mer hårda data. Utfallen för hela februari dröjer och mycket hittills handlar om olika enkäter.

Centralbankerna har hamnat i fokus, med stigande förväntningar om en räntesänkning hos de som närmast har utrymme, som Bank of England och Federal Reserve.

Vad gäller den senare är nu två räntesänkningar om 25 punkter vardera inprisat till årsskiftet, och sannolikheten för en sänkning redan i mars har stigit till drygt 15 procent, enligt prissättningen på terminsmarknaden.

SEB noterade att data varit blandade, med stigande regionala barometrar men kraftig nedgång i tjänste-PMI drivet av oro för effekterna av viruset på resor och turism.

"Skulle den senare tendensen hålla i sig under våren kan det bli svårt för Fed att stå emot även om budskapet från Powell hittills varit att det krävs både bestående och betydande viruseffekter för att Fed ska agera", skrev SEB.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade på måndagskvällen att riskerna övervakas noga, men att det för tillfället är svårt att utvärdera magnituden av de ekonomiska effekter som kan härröra från viruset.

Yuanen gick sidledes på tisdagen med handel runt 7:01 mot dollarn. Yenen stärktes till 110:15. Yoshiki Takeuchi, Japans vice finansminister med ansvar för internationella frågor, sade efter ett möte med Bank of Japan och finansinspektionen FSA att marknaderna visat ökad volatilitet denna vecka i spåren av spridningen till Italien. De kommer att noga bevaka marknadsutvecklingen.

"Det finns en större oro nu för hur långt viruset kan spridas", sade han enligt Bloomberg News.

Svenska räntor sjönk 1-2 punkter, visade marginella förändringar mot såväl dollarn som euron trots det fortsatt riskaverta klimatet.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -