Odin Global C
Odin Global C minskade 0,14 procent i december - avkastade 38,8 procent 2019 (Finwire)

2020-01-28 05:55
Fonden Odin Global C minskade 0,14 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,24 procent. Årsavkastningen 2019 landade på 38,8 procent och är därmed bättre än index som ökade 33,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Oddbjørn Dybvad. "En stark prisutveckling i fondens största positioner, mer än fördubbling av priset på nyförvärvade Judges Scientific och få aktieförluster har gett viktiga bidrag till fondens avkastning 2019", skriver förvaltaren inledningsvis. Lifco, Diploma och Judges Scientific var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Constellation Software, HEICO och Burford Capital tyngde avkastningen. Fondens svagaste innehav 2019 var Burford, medan Lifco bidrog mest till avkastningen. Under årets sista kvartal investerade fonden i HEICO och NIBE som beskrivs passa bra in i portföljen. "NIBE kompletterar också portföljen genom att vi inte har liknande exponering i fonden när det gäller NIBE-produkter. Vi vill dra fördel av fondens storlek och fortsätta hitta mindre företag som ligger precis under radarn för många investerare", skriver förvaltaren. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lifco, IMCD och Constellation Software med portföljvikterna 8,1, 7,8 respektive 7,8 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

ODIN Global C - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -