SWEDBANK
VI GÅR MOT LÄNGRE PERIOD AV LÄGRE AKTIVITET - VD (Direkt)

2019-10-23 06:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbanks nya vd Jens Henriksson noterar i delårsrapporten att de geopolitiska spänningarna har fortsatt att påverka marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet. Osäkerheten gör att företagen tvekar om investeringar medan hushållen håller tillbaka på konsumtionen, med negativa effekter på den globala ekonomiska tillväxttakten som följd.

Såväl den europeiska som den amerikanska centralbanken har reagerat med att stimulera ekonomin genom sänkta räntor och förnyade tillgångsköp, konstaterar han.

"Mot bakgrund av detta ser vi ut att gå mot en längre period av låga marknadsräntor och lägre marknadsaktivitet", uppger Swedbank-chefen i sitt vd-ord i rapporten.

"Vi ser också en avmattning på våra hemmamarknader, även om alla fyra ekonomier fortsätter att visa ekonomisk tillväxt understödd av den inhemska konsumtionen. Sverige och de baltiska länderna står dock väl rustade för att hantera en konjunkturavmattning", fortsätter Jens Henriksson.

Bostadsmarknaden i Sverige är stabil och hushållens finansiella ställning är stark med hög sysselsättning, goda realinkomster och ett högt sparande, framhåller han.Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -