KUNGSLEDEN
NETTOUTHYRNING +11 MLN KR 3 KV (-12) (Direkt)

2019-10-23 07:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kungsledens nettouthyrning uppgick till 11 miljoner kronor i det tredje kvartalet (-12) och fastighetsbolagets projekt löper enligt plan med flera som närmar sig färdigställande, skriver vd Biljana Pehrsson i en rapportkommentar. Högkonjunkturen är på väg att ebba ut men efterfrågan bedöms fortsätta vara god.

I niomånadersperioden januari-september ökade Kungsleden förvaltningsresultatet till 889 miljoner kronor (821). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5 procent tack vare minskad vakans, omförhandlingar och indexökningar.

"Vi har under delårsperioden omförhandlat hyresavtal till ett värde av 180 miljoner kronor med en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran ökat med 9 procent till 1.427 kronor per kvadratmeter på ett års tid", skriver Biljana Pehrsson.

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 1.266 miljoner kronor (1.288), motsvarande 3,6 procent.

"Totalt har vi under delårsperioden investerat 995 miljoner (806) i pågående projekt samt hyresgästanpassningar. Vi har nu åtta större projekt i genomförande med ett sammanlagt hyresvärde om 287 miljoner kronor och en investeringsbudget om totalt 2.093 miljoner som ska färdigställas 2020-2024", skriver vd vidare.

Det pågår en global avmattning i konjunkturen och internationell politisk turbulens på många håll. Detta drabbar exportmarknader och näringslivets investeringar och i Sverige har tillväxtprognoserna för BNP reviderats ned under året till omkring 1,3 procent för 2019 och 1,7 procent för 2020.

"Högkonjunkturen ebbar ut med lägre tillväxtprognoser men vi upplever fortfarande god efterfrågan", skriver hon och pekar särskilt på att Kungsleden har ett bestånd i storstäder med en generellt förväntat högre tillväxt än snittet.

"Vi ser, mot bakgrund av ovan, inte en avmattning i efterfrågan på kommersiella lokaler på våra huvudmarknader", skriver Biljana Pehrsson.Kungsleden - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -