MAKRO
HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN (Direkt)

2019-08-23 15:40

MÅNDAG DEN 26 AUGUSTI

=====================

kl 10.00: Tyskland: IFO-index augusti

En tung tysk konjunkturindikator som har dalat successivt från toppen i slutet av 2017. I augusti väntas den ha sjunkit till 95,2 från 95,7 i juli.

Index över det aktuella läget väntas ha sjunkit till 98,6 från 99,4 och index över förväntningarna väntas ha sjunkit till 91,7 från 97,1.

Nomura noterar att både Sentix och ZEW är på lägsta nivåerna sedan finanskrisen och att det inte finns några skäl att tro att IFO-index ska visa något annat.

TISDAG DEN 27 AUGUSTI

=====================

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning juli

Ökningstakten i utlåningen till hushållen har visat en trendmässig nedväxling från toppen våren 2016. I juni ökade utlåningen med 4,9% y/y/, vilket nu väntas ha dämpats till 4,8%.

kl 16.00: USA: hushållens konfidensindikator augusti

Väntas ha sjunkit till 130,0 i augusti från 135,7 förra månaden.

Andra mått på konsumentförtroendet har visat på ett något svagare sentiment. University of Michigans preliminära index sjönk i augusti på oro för tullar. Undersökningen gjordes dock innan Donald Trump meddelade att höjningen av tullarna skjuts in i framtiden och träder i kraft först i december. Siffran från Conference Board kan därför sjunka något mindre än Michiganindex indikerar, menar Nomura.

ONSDAG DEN 28 AUGUSTI

=====================

kl 9.30: SCB: detaljhandel juli

Enligt Infront Datas enkät spås försäljningen ha ökat med 3,3% y/y, efter 3,8% förra månaden.

TORSDAG DEN 29 AUGUSTI

======================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer augusti

Förra månaden sjönk den barometerindikatorn, som sammanfattar läget bland svenska hushåll och företag, till den lägsta nivån sedan juli 2013. Industrins konfidensindikator sjönk samtidigt under 100, som utgör normalläge, för första gången sedan hösten 2016. Ett litet glädjeämne var dock att hushållsförtroendet, som länge gått kräftgång, steg för andra månaden i rad.

Nu i augusti räknar analytikerna i Infront Datas enkät med att barometerindikatorn fortsätter något ned, till 96,5 från 96,8 förra månaden. Industriindikatorn spås också sjunka, till 96,3 från 96,9. Även hushållsförtroendet väntas vända ned, till 96,6 från 97,7.

kl 11.00: EMU: konjunkturbarometer augusti

Väntas ha sjunkit till 102,1 i augusti från 102,7 i juli.

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) augusti

HIKP-inflationen väntas stiga något till 1,2% i augusti från 1,1% i juli.

"Vi förväntar oss att energiprisinflationen förblir dämpad till följd av lägre oljepriser jämfört med ett år sedan medan kärnvaruprisinflationen bör vara i stort sett oförändrad jämfört med första halvåret 2019", skriver Nomura.

kl 14.30: USA: BNP (prel) 2 kv

Enligt den första beräkningen steg BNP med 2,1% i beräknad årstakt. Nu väntas en liten nedrevidering till 2,0%.

FREDAG DEN 30 AUGUSTI

=====================

kl 9.30: MI: löner juni

De för Riksbanken så viktiga löneökningarna har inte visat några som helst tecken på att växla upp, högkonjunktur till trots, och nu dämpas konjunkturen samtidigt som det kommer allt fler tecken på att arbetsmarknaden kyls av. Nordea räknar med att Riksbanken återigen kommer att få revidera ned sin löneprognos.

kl 11.00: EMU: KPI (prel) augusti

KPI-inflationen väntas sjunka till 1,0% från 1,1% i juli och kärninflationen väntas stiga till 1,0% från 0,9%.

Det finns tecken på att den underliggande inflationen kommer börja att accelerera, enligt Commerzbank.

"Sedan sommaren 2018 har enhetsarbetskostnader stigit med 2,25% i årstakt. Tidigare hade de stigit med mindre än 1% i fem år. Vi tror att företag börjar föra vidare högre lönekostnader till konsumenter så småningom", skriver banken i ett marknadsbrev.

Commerzbank noterar också att julisiffran är den första sedan februari som inte påverkas av kalendern (påsk och pingst).

kl 14.30: USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) juli

Feds föredragna inflationsmått kärn-PCE väntas ha legat kvar på 1,6% y/y.

Delar av styrkan i kärn-KPI i juni kanske inte syns i kärn-PCE på grund av tekniska faktorer. Till exempel kommer sjukvårdskostnaderna i PCE från PPI, så styrkan i den komponenten i juli-KPI bör inte påverka PCE-inflationen, enligt Nomura.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -