POWELL
FOMC SKA NOGA BEVAKA INKOMMANDE INFORMATION (Direkt)

2019-06-19 21:18

STOCKHOLM (Direkt) FOMC gjorde några signifikanta förändringar i budskapet i samband med onsdagens räntebesked, och betonar nu att den kommer att noga bevaka inkommande information.

Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

Han sade att vid föregående FOMC-möte så föreföll de "korsvindar" som ekonomin utsattes för ha dämpats, men under veckorna efter det mötet har korsvindarna kommit tillbaka. Företag och jordbruk uttrycker större oro om handeln och risksentimentet på de finansiella marknaderna har försämrats.

Fedchefen sade att många arbetsmarknadsindikatorer är fortsatt starka, och konsumtionen har vänt upp, däremot har produktionen i tillverkningsindustrin uppvisat nedgångar i år och flera ledamöter tog upp utsikterna för investeringarna.

Han noterade också att flera ledamöter anser att skälen för en mer ackommoderande penningpolitik har stärkts även om basprognosen ännu ser gynnsam ut. FOMC som helhet vill dock vänta och se hur riskerna kan påverka utsikterna och räknar med att få veta mer om riskerna på kort sikt. Han sade också att stödet för räntebanan och uttalandet var "ganska brett".

Jerome Powell sade att FOMC vill reagera på uthålliga, genuina trender, och kommittén är beredd att använda de verktyg som behövs för att stötta tillväxten, och snabbt om det skulle behövas. FOMC vill dock också undvika att agera för tidigt.

Fedchefen noterade vidare att prognoserna nu pekar mot perioden med inflation under målet blir längre än i tidigare prognoser, och FOMC anser också att det är "noterbart" att marknadsbaserade mått på inflationsförväntningarna har sjunkit.

"Vi vill definitivt inte framstå som svaga om inflationen, och jag tror inte att vi är det", sade han.

Han noterade också att ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", nu för första gången signalerar en räntesänkning. Han sade kommittén ännu inte tagit någon egentlig ställning till hur stor en eventuell räntesänkning skulle kunna bli, det beror på inkommande data och på riskbilden.

Fedchefen återkom till att produktionen i tillverkningsindustrin, investeringarna och handeln varit svagare i år, och antydde att en delförklaring kan ligga i problemen runt Boeings 737-flygplan efter att ett sådant plan kraschat tidigare.

Han upprepade vidare att arbetsmarknaden är fortsatt stark enligt många mått, men löneökningarna har varit svagare än vad nivån på arbetslösheten skulle tyda på, och Fed har inte sett några verkliga signaler om att ekonomin är vid full sysselsättning.

Beträffande Feds balansräkning sade Jerome Powell att den planerade minskningen nu närmar sig sitt slut, och han tillade att om Fed beslutar sig för att lätta på penningpolitiken så kan det också bli aktuellt att justera balansräkningspolicyn.

Jerome Powell klargjorde också att han är helt inställd på att sitta kvar som Fedordförande under hela hans mandatperiod, och han tillade att "lagen är tydlig om att jag har en fyraårig period".Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -