BOJ
OFÖRÄNDRAD POLICY, DEPOSITRÄNTA KVAR PÅ -0,10% (NY) (Direkt)

2019-04-25 05:43

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Det rapporterar Reuters.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Reuters prognosenkät bland tolv bedömare väntade sig samtliga en oförändrad depositränta.

Den penningpolitiska hållningen lämnades oförändrad och det innebär bland annat att:

* BOJ avser att behålla de nuvarande extremt låga räntenivåerna under en utdragen period.

* QE-program med inriktning att hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent.

* Flexibla obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, sju ledamöter röstade för och två emot: Goushi Kataoka och Yutaka Harada.

BOJ justerade också den framåtblickande guidningen och kommer behålla de extremt låga räntorna till åtminstone omkring våren 2020.

Enligt BOJ:s bedömning kommer Japans ekonomi fortsätta sin måttliga expansiva trend, trots påverkan från inbromsningen i omvärldsekonomierna för närvarande.

Även om KPI-inflationen har fortsatt visa relativt svag utveckling jämfört med den ekonomiska expansionen och arbetsmarknaden väntas den stiga gradvis till 2 procent.

Det finns dock stor osäkerhet om utsikterna för ekonomisk aktivitet och priser, inklusive utvecklingen i utländska ekonomier. Det väntas fortsatt ta tid att nå prisstabilitetsmålet.

Baserat på det beslutade BOJ att göra sin hållning tydligare att fortsätta med kraftiga penningpolitiska lättnader.

BOJ åtar sig att fortsätta med de "kvantitativa och kvalitativa penningpolitiska lättnaderna (QQE) med avkastningskurvekontroll", med avsikt att uppnå prisstabilitetsmålet på 2 procent, så länge som det är nödvändigt för att bibehålla målet på ett stabilt sätt.

Bank of Japan meddelade också att man kommer överväga att introducera en ETF-lånefacilitet, som ska göra det möjligt att tillfälligt låna ut de ETF:er som banken äger till marknadsaktörer.

Prognos budgetår 2019   jan  2020   jan  2021   jan
==============================================================
BNP        0,8   0,9   0,9   1,0   1,2   0,0
Kärn-KPI      0,9   0,9   1,3   1,4   1,6   0,0
==============================================================


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -