SWEDBANK
BOLÅNEMARGINAL VIKTIGARE ÄN ANDEL KORT SIKT - FC (NY) (Direkt)

2017-10-24 09:54

(Tillägg: i slutet av texten)

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank ser på kort sikt det som viktigare att hålla sina marginaler på bolån än att hålla sin marknadsandel. Långsiktigt är marknadsandelen det viktigaste.

Det sade finanschefen Anders Karlsson under tisdagsförmiddagens rapportkonferens.

"Vi är inte ensamma på marknaden, men försöker hålla vår marginal", sade han och talade om en stabil marginal inom sin bolånebok under det tredje kvartalet men att högre Stibor dragit ned marginalen på nyutlåning något.

Vd:n Birgitte Bonnesen konstaterade att det håller på att ske en justering på bostadsmarknaden.

"Det tar längre tid att sälja dyra lägenheter och hus", sade hon.

Anders Karlsson framhöll att volymerna på bostadsutlåning kan tänkas komma ned om situationen fortsätter.

"Det är svårt att säga med hur mycket", sade han med tillägg att siktet för banken var att växa runt 5 procent i år om marknaden växer 7 procent.

Riskchefen Helo Meigas sade att Swedbank inte sett någon negativ kreditmigrering inom sin fastighetsrelaterade kreditportfölj hittills. I och med att fastighetsrelaterat utgör en relativt stor andel av låneportföljen följer samtidigt banken noga utvecklingen.

Anders Karlsson påpekade att banken är stora inom fastighetsförvaltning "och ska fortsätta" vara det.

"Vi fokuserar på nuvarande kundbas", fortsatte han med påpekande att Swedbank har kunskap om sina nuvarande kunder och att banken "inte jagar nya kunder" inom segmentet.

Han sade att utlåningen inom segment relaterade till bostadsutveckling hållits på stabila nivåer. Anders Karlsson påpekade att Swedbank noterat att vissa bostadsutvecklare haft "icke-sunda" affärscasé och att banken inte valt att delta i sådana affärer.

Helo Meigas sade att Swedbank vill se 70 procent försålt i projekt för att låna ut till bostadsutvecklingsprojekt och försökt hålla strikta krav. Hon påpekade samtidigt att banken har en stor fastighetsutlåningsverksamhet.

"Vi har förberett oss för marknadsförändringen som vi ser i nuläget", sade hon.

Så ni har inte exponering mot den typ av projekt som man läser om i tidningar med svårigheter att sälja och så vidare, i och med era höga krav?

"Vi har en väldigt stor fastighetsförvaltningskreditportfölj och utlåning till många olika kunder. Att säga att vi inte alls har den typen av problem inom vår portfölj vore lite oschysst att förvänta sig. Men vi har försökt att förbereda oss", sade hon.Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -