SPARANDE
0,375% SKATT PÅ ISK OCH KAPITALFÖRSÄKRING 2017 (NY) (Direkt)

2016-11-24 13:48

(Lägger till information om hur skatten beräknas samt på vilken nivå den har legat tidigare år och information om förändrade regler.)

STOCKHOLM (Direkt) Skatten för sparformerna investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,375 procent för beskattningsåret 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande från Riksgälden i samband med att myndigheten fastställde statslåneräntan per den 30 november 2016 till 0,27 procent.

Jämfört med nivån på skatten för innevarande beskattningsår på 0,420 procent har skatten på 0,375 procent för nästa år gått ned till miniminivån enligt de nya reglerna som infördes från och med den 1 januari 2016. Däremot låg skatten på en lägre nivå för beskattningsåret 2015 på 0,270 procent, innan de nya reglerna infördes.

Skattenivån beräknas av en schablonintäkt multiplicerat med skatten för kapitalinkomster på 30 procent. Schablonintäkten utgörs av kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan per den sista november året före beskattningsåret plus 0,75 procentenheter.

Regeringen har dock infört en miniminivå för schablonintäkten på 1,25 procent. Miniminivån för skatten beräknas utifrån en schablonintäkt på 1,25 procent av kapitalunderlaget. Miniminivån för skatten blir alltså 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Till skillnad från aktiehandel på en vanlig depå finns det på investeringssparkonto och kapitalförsäkring ingen avdragsrätt för realisationsförluster.

BeskattningsårSkatt i procent
20170,375
20160,420
20150,270
20140,627
20130,447
20120,495
Mer om hur skatten beräknas går att läsa på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se 


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -