På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Nordnet
Erbjudandepriset i Nordnets börsnotering fastställs till 96 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag (Cision)

2020-11-25 08:00
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Pressmeddelande 25 november 2020 Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Nordnets notering på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom Erbjudandet kommer Nordnet att få mer än 32 000 aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 96 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Nordnet om cirka 24 000 MSEK.  
  • Erbjudandet består av 94 000 000 befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Nordic Capital[1], E. Öhman J:or Intressenter AB[2] ("Öhman Intressenter") och E. Öhman J:or Intressenter II AB[3], (tillsammans "Säljande Aktieägare"). Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i Erbjudandet.
  • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Nordic Capital och Öhman Intressenter åtagit sig att sälja ytterligare högst 14 100 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 15% av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 108 100 000 aktier, vilket motsvarar cirka 43% av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
  • Erbjudandets totala värde uppgår till 10 378 MSEK, under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Av de drygt 32 000 personer som anmält sig för att förvärva aktier i Erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.  
  • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de största aktieägarna direkt efter Erbjudandets fullföljande att vara Öhman Intressenter (cirka 22% av det totala antalet utestående aktier i Nordnet), Nordic Capital (cirka 9%) och Premiefinans K. Bolin Aktiebolag[4] (cirka 9%). Därutöver kommer medlemmar av familjen Dinkelspiel, eller närstående till dessa, att äga cirka 14% av aktierna i Bolaget direkt efter Erbjudandets fullföljande.
  • Handel i Nordnet-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 25 november 2020, under symbolen (ticker) "SAVE".
  • Förväntad likviddag är den 27 november 2020.
 

Lars-Åke Norling, VD på Nordnet, kommenterar:

Idag inleds ett nytt kapitel i Nordnets historia. För första gången på närmare fyra år är vi återigen ett noterat bolag, och jag ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med befintliga och nya aktieägare ta detta nästa steg i vår utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i att ta Nordnet fram till den position vi är idag – framför allt de nordiska spararna som varje dag ger oss förtroendet att förvalta deras sparkapital samt mina fantastiska medarbetare. Tillsammans med er fortsätter vi bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar”.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet, representant för Öhmangruppen, huvudägare i Nordnet, kommenterar:

"Intresset för Nordnets återkomst till börsen har överträffat våra förväntningar, och vi är mycket tacksamma över det stora förtroende som såväl privatsparare som institutioner har visat oss. Noteringen på Nasdaq Stockholm sätter oss i en ännu bättre position när det gäller att fortsätta leverera på det löfte vi på Nordnet gav för närmare 25 år sedan – att demokratisera sparande och investeringar”.

Christian Frick, partner på Nordic Capital Advisors, kommenterar:

Vi är mycket stolta över att ha varit med på de senaste fyra årens intensiva förändringsarbete, där Öhman, Nordic Capital och teamet på Nordnet tillsammans har skapat ett bolag som är starkare än någonsin tidigare. Nordic Capital ser fram emot att fortsatt vara en aktiv ägare i Nordnet, och välkomnar alla nya aktieägare att vara med på denna spännande resa”.

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Nordnets aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från den dag då priset i Erbjudandet offentliggörs. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt.

Carnegie är inte skyldigt att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Carnegie kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner. 

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Carnegie offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Carnegie kommer att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan Securities plc är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, DNB Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunners. Nordnet är exklusiv distributör till allmänheten i Norden. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och de Säljande Aktieägarna. Cederquist och Latham & Watkins är legala rådgivare till Bolaget och White & Case är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

[1] Aktierna ägs och erbjuds av Cidron Danube S.à r.l. ("Cidron") ett bolag indirekt ägt av Nordic Capital. Referenser till "Nordic Capital" i detta pressmeddelande i relation till den planerade transaktion som beskrivs häri avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin General Partner Nordic Capital VIII Limited), innefattande, beroende på sammanhang, Cidron såsom säljande aktieägare.

[2] Ett bolag som ägs indirekt av medlemmar i familjen Dinkelspiel, där Claes Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel är de största ägarna.

[3] Ett bolag som ägs av sex medlemmar av familjen Dinkelspiel.

[4] Ett bolag som ägs av sex medlemmar i familjen Dinkelspiel. Premiefinans K. Bolin Aktiebolag är inte en säljande aktieägare i Erbjudandet.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -