EWPG Holding AB (publ)
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020 (Cision)

2020-05-29 08:00

Första kvartalet 2020

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Intäkter om 0 MSEK (0).
  • Driftskostnader ökade till 1,0 MSEK (0,5) pga. arbetet med expansionen i Jaffa Port. Administrativa kostnader ökade till 3,3 MSEK (0,9). Ökningen förklaras av att Bolaget inte var noterat och inte hade ett kontor i Stockholm motsvarande period förra året samt att nyanställningar har gjorts i Israel i slutet på 2019.
  • Periodens resultat uppgick till -4,4 MSEK (-1,7).
  • Resultat per aktie om -0,1 SEK (-14,7).
  • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 105 MSEK (0,9) och eget kapital uppgick till 97 MSEK (-3). Antalet utestående aktier uppgick till 35,2 miljoner (0,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -5,0 MSEK (-1,8) pga. ökade kostnader.
  • Antalet anställda under perioden var i genomsnitt 17 (14).
 

Viktiga händelser i kvartalet

  • I januari slutförde EWP monteringen av den hydrauliska energiomvandlingsenheten för sitt Jaffa Port-projekt och gick in i den elektriska monteringsfasen, som utförs av Siemens.

  • I mars slutförde Siemens monteringen av den elektriska sektionen i EWP-omvandlingsenheten för Jaffa Port-projektet. Senare samma månad slutförde EWP vågsimuleringstestningen av den helt integrerade EWP-omvandlingsenheten, som kommer att följas av installation och kalibrering av automatiseringssystem, vågförstärkning, flottörproduktion och full systemtransport till den slutliga implementeringsplatsen för installation och nätanslutning.
  • Samma månad installerade EWP ett nytt kombinerat våg- och solsystem i det EWP-nätanslutna vågkraftverket i Gibraltar, i linje med dess nyinlämnade patent för ett kombinerat våg- och solkraftverk.
 

Viktiga händelser efter rapportdatumet

I april ingick EWP ett officiellt koncessionsavtal med APDL (A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) angående användningen av ett område som potentiellt är lämpligt för byggande, drift och underhåll av ett vågenergikraftverk på upp till 20 MW på fyra platser som ägs och drivs av APDL.

Enligt det avtal som ingåtts mellan parterna kommer APDL att ge EWP koncession för sina vågbrytare under en period av 25 till 30 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra alla licenser, bygga och driftsätta kraftverket och att sälja den elektricitet som ska genereras av kraftverket i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas för varje anläggning.

Kraftverket ska byggas och tas i drift i två steg. I det första steget kommer Eco Wave Power att konstruera ett projekt upp till 5 MW. Medan det andra steget kommer Eco Wave Power att bygga, driva och underhålla anläggningens återstående kapacitet (15 till 19 ytterligare MW). APDL kommer att ha rätt till första vägran (ROFR) att delvis eller helt investera i båda faserna av projektet.

 

VD har ordet

Denna period har tydligt visat vikten av Eco Wave Powers arbete.

Det är en oroande period. Plötsligt står hela världen inför ett Coronavirusutbrott, och det verkar som om hela världen tar en paus. Situationen kanske i bästa fall kan lära oss något.

Samtidigt har föroreningar och växthusgaser minskat dramatiskt då resorna har avstannat. Färre bilar på motorvägar, flygplan i luften och människor som pendlar till arbetet har resulterat i en klar himmel i många av världens mest förorenade städer. NASAs och den europeiska rymdorganisationens satelliter för övervakning av föroreningar visar en minskning av kvävedioxider med 30% i Kina sedan Coronaviruset utbrott. Brist på båttrafik och kryssningsturism har lämnat Venedigs kanaler med klart vatten. På grund av denna plötsliga paus började vi få bilder av klar himmel och vatten över hela planeten och en glimt av hur det kan se ut om vi tog bättre hand om jorden. Vi hoppas att bilder som dessa ska få oss att uppskatta rena himlar och hav och motivera oss att behålla en del av det, även när vi ger oss tillbaka in i våra bilar, båtar och flygplan.

Nu när vi har sett hur en renare värld kan se ut känns det otroligt bra att vi har en lösning som kan hjälpa till att vända trenden. Vi har en lång väg att gå, men också en tydlig känsla av brådskande, som ger oss idéer om hur vi kan skynda på utvecklingen.

Vårt mål är att slutföra byggandet av EWP-EDF One-projektet i Jaffa Port i Israel och att vidareutveckla de befintliga projekten i vår pipeline, samtidigt som vi säkerställer nya koncessioner på marknader som Nordamerika, Europa och Australien. Under den senaste månaden har detta börjat falla på plats med ett upp till 20 MW koncessionsavtal ingånget med APDL för ett första vågenergiprojekt i Portugal. Baserat på detta försöker vi skapa en standardiserad koncessionsprocess för resten av våra nuvarande och framtida projekt. Målet är att placera vågenergi som en accepterad förnybar energilösning bland andra för att möjliggöra snabbare licens- och koncessionsförfaranden.

Undertecknandet av koncessionsavtalet med APDL i Portugal är ett betydande steg mot att bygga vår första kommersiella vågkraftspark. Avtalet är i linje med den plan som tidigare antagits av Portugals regering för havsenergiutbyggnad och dess industriella strategi för att påskynda utvecklingen av Portugals sektor för förnybar havsenergi. Det huvudsakliga strategiska målet är att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt industriellt exportkluster för förnybar havsenergi. Förnyelsebara havsenergier har potential att leverera 25% av Portugals årliga kraftförbrukning, medan sektorn kan generera EUR 254 miljoner i investeringar, EUR 280 miljoner i bruttovärde, EUR 119 miljoner i handel och 1 500 nya jobb, enligt strategin.

Generering av elektricitet med vår teknik sker till en betydligt lägre kostnad jämfört med offshore vågenergiutvecklare, men skuldfinansiering, som är en nyckelfaktor för att rulla ut tekniken i större skala, saknas fortfarande,. Vår IPO i 2019 hjälpte till att stärka EWPs likvida ställning och gör att vi kan matcha EDF Renewables investeringar i EWP-EDF One-projektet och säkerställa finansieringen av en första kommersiell EWP-vågkraftspark.

Kvartalets viktigaste oförutsedda utmaning var Coronavirusutbrottet, eftersom våra projekt mestadels är B2G (Business to Government). Förståeligtvis är de flesta statliga organisationer för närvarande fokuserade på att hantera Coronaviruskrisen och detta kan sannolikt orsaka förseningar i vissa projektcertifieringar, tillstånd och byggnadsarbeten, vilket kan orsaka en total försening av våra leveranser. Men vi gör kontinuerligt framsteg och utsikterna är positiva. Några exempel på pågående aktiviteter är slutförande av montering av omvandlingsenheten för EWP-EDF One-projekt, framgångsrikt slutförande av vågsimuleringstest med Siemens och EDF och installation av vår nya kombinerade våg- och solteknologi i vår nätanslutna anläggning i Gibraltar.

Sammanfattningsvis har vi tagit stora steg framåt. Trots oförutsedda förseningar på grund av Coronavirusutbrottet anstränger vi oss för att fortsätta leverera enligt vår plan. Eco Wave Powers mål är att kommersialisera vågkraften och vi tänker göra det som krävs för att uppnå vårt mål.

Vänliga hälsningar
Inna Braverman
CEO

Ladda ner den fullständiga delårsrapporten här.

 

Om EWPG Holding AB

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserat vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottog "Climate Action Award" under COP25 i Madrid, Spanien.

Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Yair Rudick, Business Development and Strategy
yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94


EWPG Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -