Fluicell
Fluicell utvecklar Biopixlar-printade cellchip för Oblique Therapeutics AB (Cision)

2020-04-28 08:40
Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed idag att man erhållit ett CRO uppdrag av Oblique Therapeutics AB (”Oblique”). Bolaget kommer att utforma ett cell-printat microchip baserat på Biopixlars förmåga att placera celler i exakta mönster. Oblique kommer att utnyttja microchipen för utveckling av antikropps-baserade läkemedel. Det nya CRO uppdraget illustrerar flexibiliteten i Fluicells Biopixlar plattform och hur den kan integreras i bioterapeutiska utvecklings- och arbetsflöden. Uppdraget innebär vidare ett steg i riktning mot att bredda Bolagets affärsverksamhet utöver direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter.

Uppdraget för Oblique är ett led i Fluicells arbete med att utveckla och skala upp affärsverksamheten genom CRO-arbete (Contract Research Organisation eller kontraktsforskning), som tidigare kommunicerats. Utvecklingen innebär en breddning av Bolagets försäljningsarbete utöver direkt försäljning av produkter. Fluicell kommer att erbjuda och utföra specifika arbeten åt kunder som i dagsläget har behov av mer specifika, högteknologiska och ibland mer komplicerade insatser som, till exempel, utveckla olika vävnads och organmodeller. Fluicell kan därför genom sin spetskompetens och roll som innovationsledare inom fältet erbjuda sina existerande och framtida kunder ett väsentligt mervärde. CRO-samarbetet med Oblique är ett steg i denna riktning och har potentialen att, utöver ett breddat försäljningsarbete, skapa ytterligare validering av Fluicells produkter och tjänster.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Det är mycket glädjande att Oblique väljer att anlita oss för CRO-arbete och att vi ges möjlighet att tillgodose deras behov. Antikroppsbaserade läkemedel är ett starkt växande terapiområdet och vi är stolta över att Fluicell kan bistå Oblique i utvecklingsarbetet genom Biopixlars unika användningsområden.”

Obliques CSO Carolina Trkulja kommenterar:

Fluicell erbjuder unik kontraktsforskning kring Bioprinting som vi inte kan hämta från annat håll. Deras förmåga att kontrollera antalet celler och positionen för varje cell är en enorm tillgång för vår antikroppsplattform, vilket gör att vi kan bredda vår kapacitet. Det är av stort intresse för oss att fortsätta integrera och använda Biopixlar i våra projekt då tekniken bidrar till nya möjligheter och en utökad potential.

Om Oblique                                                                                

Oblique är ett privatägt svenskt bioteknikföretag som utvecklar innovativa nya läkemedel för svåra sjukdomar med ett stort omött medicinskt behov, med fokus på smärta och avancerad cancer. Bolaget använder AbiprotTM, en egenutvecklad, nästa generations, antikroppsplattform som kan generera antikroppar med programmerad funktion mot hela det humana proteomet. Portföljen består av fyra interna program - tre antikroppskandidater: aKRAS mot avancerad cancer, aTRPA1 och aTRPV1 för smärta; samt småmolekylsprogrammet OT-1096 som utvecklas mot trippelnegativ bröstcancer. Dessutom har bolaget två antikroppsprogram i samarbete med läkemedelsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com


Fluicell - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -