Copenhagen Capital Stam
Copenhagen Capital A/S – Årsrapport 2019 (GlobeNewswire)

2020-03-24 11:35

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2019, hvoraf følgende kan fremhæves:

  • Årets resultat udgør kr. 44,9 mio. mod kr. 37,5 mio. for 2018. Resultat før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat udgør et overskud på kr. 9,0 mio. mod kr. 6,2 mio. for 2018. Resultat før skat udgør kr. 58,6 mio. mod kr. 47,7 mio. i 2018. Dermed er de udmeldte resultatforventninger indfriet.
  • Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til kr. 286,7 mio. inkl. minoritetsinteresser mod kr. 189,2 mio. ultimo 2018. Soliditetsgraden udgør 37,5% pr. 31. december 2019 mod 40,1% for 2018.
  • Resultatet pr. aktie er kr. 0,83 for perioden mod kr. 0,75 for 2018 og indre værdi pr. aktie kr. 3,49 pr. 31. december 2019 mod kr. 2,93 ultimo 2018. 
  • Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 31. december 2019 kr. 737,9 mio. mod kr. 446,6 mio. ultimo 2018. Der er ved værdiansættelsen anvendt et vægtet afkastkrav på 4,41% mod 4,38% i 2018. Af værdireguleringen for 2019 på kr. 49,1 mio. kan 83% henføres til aktivt ’asset management’ mod 89% i 2018.  
  • Rentebærende gæld i ejendommene udgør ultimo perioden kr. 411,6 mio. mod kr. 257,5 mio. ultimo 2018. Loan to value (nettorentebærende gæld i forhold til porteføljens markedsværdi) udgør pr. 31. december 2019 55,78% mod 57,65% ultimo 2018. Varigheden på den samlede låneportefølje er beregnet til 10,22.
  • Copenhagen Capital A/S har i løbet af regnskabsperioden overtaget fem ejendomme og solgt 1 ejendom. Der er efter regnskabsperiodens taget en medejer ind i et af selskabets projektejendomme. Selskabets balance øges løbende, med sigte på at opfylde balancemålet på kr. 1.000 mio. i forretningsplanen Vision2020.  
  • Der er i perioden sket modernisering og istandsættelse af flere lejemål, hvilket har medført øgede driftsindtægter i de pågældende ejendomme. Efter regnskabsperioden er der færdiggjort 18 ungdomsboliger på Heimdalsgade 39, Nørrebro, konverteringen af kontor og boliger på Vestergade 4-6, København og etablering af 2 taglejligheder på Ewaldsgade 6, Nørrebro, der alle vil have en positiv driftspåvirkning i 2020.
  • I 2020 er der igangsat konverteringen af kontorlejemål til boliglejemål på Læderstræde 11, København samt opførsel af 41 ungdomsboliger og 1    erhvervslejemål på Frederikssundsvej 11, Nørrebro. Ejendommene giver efter færdiggørelsen et positivt driftsbidrag i 2021. 
  • Som tidligere udmeldt forventer Copenhagen Capital A/S et resultat for 2020 på mellem kr. 11 mio. og kr. 14 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til dagsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af udviklingen i COVID-19 virus.

”Vi er tilfredse med resultatet for 2019. Jeg er særligt tilfreds med de opkøb og det gode håndværk, der udføres af teamet for asset management, som bidrager til ejendomsporteføljens værditilvækst”, udtaler administrerende direktør Lars Falster, og fortsætter ”Vi er godt på vej til at gennemføre det niveauskifte for virksomheden, som blev igangsat med vedtagelsen af forretningsplan Vision2020”.

”Copenhagen Capital A/S skaber stor værdi for aktionærerne, og har en robusthed og kompetencer til fortsat, at være en seriøs aktør på det københavnske ejendomsmarked” udtaler bestyrelsesformand Henrik Oehlenschlæger og supplerer ”Selskabet har en solid ejendomsportefølje med en attraktiv eksponering i Storkøbenhavn, hvilket skaber interesse fra markedsdeltagere og samarbejdspartnere samt omkring selskabets aktier, hvor der i 2019 er foretaget kapitaludvidelser med et provenu på ca. kr. 36,5 mio.”. 

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Administrerende direktør Lars Falster
Telefon: +45 70271060
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil


Copenhagen Capital Stam - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -