På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Scandinavian Health Innovations
Mangold Insight: Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag höjer tempot (beQuoted)

2020-02-27 08:00
SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS - HÄLSOBOLAG HÖJER TEMPOT Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations Efter ett framgångsrikt 2019 väljer Scandinavian Health Innovations (SHI)att höja tempot under 2020. Fler produkter och två nya varumärken ska lanseras. Mangold har valt att höja prognoserna under prognosperioden fram till 2024. Under 2019 ökade bolagets intäkter till 9,4 miljoner kronor vilket var i nivå med våra förväntningar. En ökning med 36 procent sett till totala intäkter. Mangold har valt att höja sina prognoser för SHI. Under 2020 bedömer vi att bolaget kan växa med 40 procent drivet av flera produktlanseringar. SHI bör även kunna visa upp en vinst på 0,9 miljoner kronor under 2020 enligt vår prognos. Under prognosperioden estimerar vi en tillväxttakt på 30 procent i snitt per år (CAGR) fram till 2024. SHI går framåt i rask takt med högre vinster i sikte. I denna uppdatering redovisar vi förändringar i våra prognoser som lett fram till att DCF-värdet höjts till 24,5 kronor per aktie. Det är en höjning med 36 procent jämfört med vår tidigare uppdatering då det uppgick till 18 kronor. 2020-02-27 KONTAKT Head of Insight: Jan Glevén jan.gleven@mangold.se mailto:jan.gleven@mangold.se + 46 (0) 8 5277 5022 Följande dokument kan hämtas från beQuoted Mangold Insight Investment Case Scandinavian Health Innovati.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=28270 Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag. Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Scandinavian Health In... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -