MT Højgaard Holding
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard-koncernen indfrier forventningerne til 2019 og lancerer ny strategi (GlobeNewswire)

2020-02-20 14:44

MT Højgaard-koncernen (MT Højgaard A/S inklusiv datterselskaber)

MT Højgaard-koncernen leverede i 2019 den forventede fremgang i indtjeningen, drevet af lavere omkostninger, større effektivitet, højere kvalitet i eksekveringen og markant lavere nedskrivninger. Driftsindtjeningen før særlige poster blev 83 mio. kr. mod et underskud på -547 mio. kr. i 2018, hvor indtjeningen var belastet af 362 mio. kr. i hensættelser til udbedring i MgO-vindpladesager. Driftsindtjeningen ventes at blive yderligere forbedret i 2020, og en ny strategiplan skal hæve overskudsgraden til 4,0% i 2022. 

 • Omsætningen steg som ventet 2% til 6,9 mia. kr. Anlæg havde højere aktivitetsniveau, mens omsætningen i Byggeri og Services var på niveau med 2018.
 • Det primære driftsresultat før særlige poster på 83 mio. kr. hævede driftsmarginen før særlige poster til 1,2% fra -8,1% i 2018. Forventningen var et resultat i niveauet 75 mio. kr. 
 • Det rapporterede EBIT blev 48 mio. kr. mod -547 mio. kr. i 2018. Heri indgår, som tidligere oplyst, 35 mio. kr. til restruktureringsomkostninger i 4. kvartal 2019. 
 • Resultatet før skat blev 24 mio. kr. mod -559 mio. kr. i 2018.
 • Egenkapitalen blev styrket til 759 mio. kr. fra 393 mio. kr. ultimo 2018. Soliditeten steg til 18,0% fra 10,1%. 
 • Pengestrømmene fra driften blev bedre end ventet og udgjorde 28 mio. kr. mod -142 mio. kr. i 2018. Forbedringen skyldes bedre driftsindtjening og skærpet fokus på likviditet.
 • Koncernen vandt nye ordrer til en værdi af 6,9 mia. kr., mens ordreindgangen i 2018 var på 7,0 mia. kr. Ordrebeholdningen var ved årets udgang uændret 7,2 mia. kr. 
 • MT Højgaard nedbragte sit driftsunderskud markant til -140 mio. kr. Resultatet var som ventet stadig belastet af ældre og tidligere omtalte projekter, der bidrager med lav eller ingen indtjening under færdiggørelsen. Hovedparten af de projekter blev enten færdiggjort i 2019 eller afsluttes i løbet af 2020.
 • Driftsresultaterne i Enemærke & Petersen, Scandi Byg og Ajos blev henholdsvis 133 mio. kr., 12 mio. kr. og 23 mio. kr. og opnåede dermed solide resultater.
 • Efter regnskabsårets afslutning er Lindpros danske aktiviteter solgt med forbehold for konkurrencemyndighedernes godkendelse (meddelelse fra 6. februar 2020). Desuden er Morten Hansen udnævnt til adm. direktør og koncernchef efter 3 måneder som konstitueret i jobbet (meddelelse fra 5. februar 2020).

- De altoverskyggende mål i 2019 var at genoprette den operationelle drift i MT Højgaard og sikre fortsat fremdrift i Enemærke & Petersen, Scandi Byg og Ajos. Disse virksomheder forbedrede sig og skabte solide resultater, og vi er også godt på vej til at vende udviklingen i MT Højgaard. Optimeringen er ikke slut, men MT Højgaard vinder og eksekverer sundere projekter og har i dag en sund ordrebog. Og med efterårets paradigmeskifte, hvor vi organiserede os på en ny måde med projekterne i centrum og nedlagde 130-140 funktionærstillinger, tog vi et væsentligt skridt mod at skabe et slankere og overskudsgivende MT Højgaard, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen.

MT Højgaard Holding A/S (hele koncernen inkl. moderselskabet MT Højgaard Holding A/S)

MT Højgaard Holdings resultater i 2019 blev bedre end ventet. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster blev 18 mio. kr., mens pengestrømmene fra driften var 123 mio. kr. Resultatet før skat blev 94 mio. kr. Regnskabet for MT Højgaard Holding afviger i 2019 fra MT Højgaard-koncernen, fordi MT Højgaard Holding først blev 100% ejer af MT Højgaard-koncernen den 5. april 2019 efter fusionen mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S. Ved fusionen blev aktiver og forpligtelser opgjort til dagsværdi, og købesumallokeringer har påvirket MT Højgaard Holdings resultater i 2019, ligesom selskabet har afholdt transaktions- og administrationsomkostninger.

Forventninger til 2020 og finansielle mål i ny strategi

Hovedprioriteten i 2020 er at hæve indtjeningen i MT Højgaard og skabe grundlaget for yderligere forbedringer af lønsomheden fremover i koncernen. De regnskabsmæssige resultater (EBIT) i MT Højgaard-koncernen og MT Højgaard Holding vil i 2020 være identiske, bortset fra at holdingselskabet vil have afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver og mindre administrationsomkostninger.

 • Omsætningen ventes at blive omkring 6,5 mia. kr. (5,9 mia. kr. ekskl. Lindpro A/S).
 • MT Højgaard-koncernens primære driftsresultat før særlige poster og ekskl. Lindpro A/S ventes at blive i niveauet 125 mio. kr.
 • MT Højgaard Holdings primære driftsresultat før særlige poster og ekskl. Lindpro A/S ventes at blive i niveauet 85 mio. kr.
 • En ny strategi – Bæredygtig>22 – skal sikre vedvarende forbedringer af driftsindtjeningen ved en relativt stabil omsætning. Målet er at nå en overskudsgrad på 4,0% i 2022.
 • Koncernen organiseres i seks selvstændige, ligestillede forretningsenheder. De seks enheder er MT Højgaard Danmark, MT Højgaard International, MT Højgaard Projektudvikling, Enemærke & Petersen, Scandi Byg og Ajos.

- Med Bæredygtig>22 fokuserer vi på de kerneområder, hvor vi i koncernen har dybe kompetencer, kritisk masse og fornuftige dækningsgrader. Vi vil udbygge vores styrkepositioner inden for bæredygtigt byggeri, renovering, projektudvikling, partnerskaber, anlæg, samt projekter i Grønland og Færøerne. Uden for kerneområderne samarbejder vi med eksterne partnere, så vi altid kan stille det stærkest mulige hold. Klare roller, ansvar og forventninger er afgørende for at sikre lønsomhed og konkurrencekraft, og derfor lægger vi flest mulige opgaver ud i forretningsenhederne, hvor beslutningerne træffes tættest muligt på marked og kunder, siger Morten Hansen.

Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk

Vedhæftet fil


MT Højgaard Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -