Thule Group
Thule Groups (publ) vd och koncernchef, Magnus Welander, kommenterar företagets Bokslutskommuniké och fjärde kvartalet, oktober-december 2019 (MFN)

2020-02-12 07:47

Stabilt resultat och viktiga byggstenar för framtiden på plats

Omsättningen i fjärde kvartalet steg med 54 Mkr till 1 211 Mkr, vilket var i linje med våra förväntningar. Det innebär att vi för helåret hade en omsättning om 7 038 Mkr (6 484) och en tillväxt om 8,5 procent (3,9 procent valutajusterat).

Underliggande EBIT i kvartalet blev 71 Mkr (64) och för helåret blev underliggande EBIT 1 245 Mkr (1 164). Även det operationella kassaflödet för-bättrades under kvartalet och 2019 genererade vi ett operationellt kassaflöde om 1 190 Mkr (802).

Även om 2019 kan summeras som ett mellanår om man enbart ser till tillväxten, så är jag mycket nöjd med att bolaget levererade tillväxt i alla fyra produktkategorier.

Det gångna året har vi framgångsrikt genomfört ett stort antal aktiviteter med syfte att ytterligare stärka vår framtida konkurrenskraft och driva fortsatt lönsam tillväxt. De genomgripande ombyggnader och effektivitetsprogram som pågick i sex av våra nio monteringsfabriker under året är nu i sin slutfas.
Vi fortsatte också vår satsning på en offensiv produktutveckling med flera stora projekt för kommande år och satsade under året 6 procent av omsättningen på produktutveckling.

Ett styrkebesked är även att försäljningen i vårt kärnvarumärke, Thule, växte med 6 procent under året och att varumärket nu står för 83 procent av omsättningen.

Region Europe & ROW – stabil tillväxt
I kvartalet ökade försäljningen i regionen med 4,2 procent valutajusterat, vilket innebär en valutajusterad tillväxt med 6,1 procent under året.

Speciellt positivt att notera i kvartalet, vad gäller produktkategorier, var den starka försäljningen inom takboxar, drivet av den nya premium takboxen Thule Vector.
Även resväskkategorin växte starkt i och med lanseringen av kollektionen Thule Crossover 2. Tillbehör till husbilar fortsatte att växa tack vare en positiv kategoritillväxt i den stora tyska marknaden och att vi har fortsatt att ta marknadsandelar.

Vad gäller marknader var det positivt att notera att Storbritannien uppvisade god tillväxt och att Östeuropa, förutom Ryssland, fortsatte att växa snabbt. En god tillväxt i Sydostasien i kvartalet var drivet av lyckade lanseringar av bagage och väskor i regionen.

Region Americas – utfasning av lågmarginal OE-kontrakt påverkar årets minsta kvartal
I Region Americas minskade försäljningen med -5,7 procent, valutajusterat, under kvartalet, vilket innebar en minskning med -1,2 procent för helåret.

Den beslutade utfasningen av vissa OE-kontrakt med låg marginal i USA påverkade försäljningen negativt med 11 Mkr under fjärde kvartalet och stod för ungefär hälften av den negativa utvecklingen i regionen. För helåret påverkade därmed den nu slutförda utfasningen omsättningen med -50 Mkr.

Försäljningen i USA var fortsatt en besvikelse och påverkades, utöver ovan nämnda utfasning, framförallt av en vikande försäljning av enklare väskor och fodraI. Kanada levererade det bästa kvartalet under året med god tillväxt inom de flesta kategorier, medan Latinamerika levererade i linje med föregående år.

Den tidigare kommunicerade omorganisationen i Nordamerika genomfördes under kvartalet.

Ett litet kompletterande förvärv i december
I slutet av året förvärvade vi verksamheten i nisch-företaget Denver Outfitters, som med en omsättning om ca 1 MUSD, är Nordamerikas ledande spelare inom kategorin av hållare för transport av fiskespön på biltaket.

Dessa fiskespötuber kommer, precis som taktälten som förvärvades i slutet av 2018, under 2020 att säljas under varumärket Thule.

Positiva förväntningar på 2020
Vår långsiktiga strategi med stora satsningar på hållbar produktutveckling av fantastiska produkter, byggandet av ett starkt globalt varumärke, kostnads-effektiva monteringsfabriker och en effektiv logistik gör mig övertygad om att vi har ett mycket spännande år framför oss.


Magnus Welander,
Vd och koncernchef


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Thule Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -