Sanistål
2019 nr. 8 – Sanistål reviderer forventningerne til året 2019 (GlobeNewswire)

2019-08-25 21:30

Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, den 25. august 2019


Sanistål sænker forventningerne til driftsindtjeningen i de tilbageværende aktiviteter til at være i intervallet 140-160 mio. kr. mod tidligere 170-190 mio. kr. Efter de omfattende forandringer som følge af ERP-implementeringen og frasalget af stålaktiviteterne har vi realiseret en lavere omsætning end ventet i den danske Byggeridivision samt været ramt af en indtjeningsreduktion grundet ikke-tilbagevendende effekter.

”Vi er allerede langt med at rette op på de aktuelle udfordringer, og vi er nu i en position, hvor vi kan begynde at vinde den tabte omsætning tilbage. Vi forventer, at salget i Byggeri vil være tilbage på et normalt niveau sidst på året,” siger adm. direktør Christian B. Lund. 

Industridivisionen i Danmark har ikke været påvirket på samme vis som Byggeridivisionen. Industri forbedrede således både omsætning og indtjening i 1. halvår 2019, men ikke nok til at opveje tilbagegangen i Byggeridivisionen.

Forventningerne til de frasolgte aktiviteter og de ophørende aktiviteter fastholdes, hvorfor Saniståls reviderede forventninger til 2019 er:

  • De tilbageværende aktiviteters driftsindtjening (EBITDA inkl. IFRS16) ventes at blive i niveauet 140-160 mio. kr. (tidligere forventninger: 170-190 mio. kr.).
  • De frasolgte stålaktiviteters driftsindtjening (EBITDA inkl. IFRS16) forventes at være i intervallet 5-15 mio. kr. Der vil herudover skulle afholdes engangsomkostninger i niveauet 10 mio. kr.
  • Ophørende aktiviteter i det tyske datterselskab Max Schön GmbH ventes at opnå et resultat efter skat i niveauet -35 mio. kr. (uændret, jfr. selskabsmeddelelse nr. 6, 1. august 2019).

Sanistål offentliggør som planlagt delårsrapporten for 1. halvår 2019 den 29. august 2019.


Med venlig hilsen

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør


Sanistål - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -