Josab International
JOSAB India erhåller nya order i Kerala, Indien (Cision)

2017-07-21 15:12
JOSABs dotterbolag i Indien har vunnit sex upphandlingar på totalt sex anläggningar för vattenrening av Kannur RPMU (Regional Project Management Unit), i delstaten Kerala, Indien. Projektet är en del av världsbankens finansiering av vattenprojekt i delstaten. Ordervärdet är totalt ca 1.300.000 kronor.
Josab India Pvt Ltd har erhållit dessa order i Kerala, Indien, i konkurrens enligt offentliga anbud publicerade av KRWSA. Anläggningarna för vattenrening skall placeras ut på 5 olika orter i delstaten Kerala, för att där förse den lokala befolkningen med rent dricksvatten. På en av orterna pågår fortfarande en lokal förhandling om var en av maskinerna skall installeras, men övriga skall vara installerade och i drift senast under september månad, då även fakturering sker till delstaten. ”Vi är mycket stolta över dessa nya order som vi vunnit i konkurrens med meriterade leverantörer. Det ger oss ett starkt bevis för fortsatt efterfrågan av JOSAB’s teknologi samt ekologiska lösning”, förklarar Dennis Abraham, VD, Josab India Pvt Ltd. Johan Gillgren, VD, Josab International AB, sammanfattar att “Dessa nya order är mycket glädjande både ur ett affärsmässigt perspektiv men även för att uppnå kraven för att kunna ansöka om en högre anbudslicens, vilket öppnar hela Indiens marknad för Josab”. Stockholm 21 juli 2017 För mer information, vänligen kontakta: Johan Gillgren                                                        VD/Koncernchef Josab International AB                                                +46 (0)8 121 389 00                                                                              johan.gillgren@josab.com       Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 juli 2017. Om Josab International AB Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -