På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Catena Media
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2015 (Cision)

2016-02-26 08:00
Fjärde kvartalets intäkter ökade med 307 procent
Fjärde kvartalet · Intäkterna uppgick till totalt 5,90 miljoner EUR (1,45), en uppgång med 307 procent jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet ökade till 2,90 miljoner EUR (0,87), motsvarande en rörelsemarginal på 49 procent (60). · Justerat rörelseresultat exklusive engångsposter hänförliga till börsnoteringen uppgick till 3,62 miljoner EUR (0,87), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 61 procent (60). · Periodens resultat före skatt uppgick till 2,90 miljoner EUR (0,87). · Justerat resultat före skatt för perioden, exklusive engångskostnader hänförliga till börsnoteringen, uppgick till 3,62 miljoner EUR (0,87). · Resultat per aktie uppgick till 0,06347 EUR (0,01540). Helårsperioden · Intäkterna uppgick till totalt 14,94 miljoner EUR (3,89), en uppgång med 284 procent jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet ökade till 8,98 miljoner EUR (2,22), motsvarande en rörelsemarginal på 60 procent (57). · Justerat rörelseresultat exklusive engångsposter hänförliga till börsnoteringen uppgick till 10,15 miljoner EUR (2,22), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 68 procent (57). · Periodens resultat före skatt uppgick till 9,00 miljoner EUR (2,21). · Justerat resultat före skatt för perioden, exklusive engångskostnader hänförliga till börsnoteringen, uppgick till 10,16 miljoner EUR (2,21). · Utdelning betalad under perioden uppgick till 3,00 miljoner EUR. · Catena Medias styrelse föreslår till årsstämman att ingen ytterligare utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. · Resultat per aktie uppgick till 0,19880 EUR (0,04222). Händelser under fjärde kvartalet 2015 · Koncernen förvärvade Right Casino Media Ltd (”RCM”) i Storbritannien. RCM har sitt säte i London och inriktar sig främst på den brittiska marknaden. RCM införlivades i koncernen från och med den 1 november 2015. · Den främsta orsaken till förvärvet var att öka koncernens produktutbud för att även omfatta pay-per-click (PPC). · Köpeskillingen för RCM uppgår till maximalt 9 miljoner USD, varav 1,5 miljoner USD betalades per förvärvsdagen, 1,5 miljoner USD ska betalas den 1 mars 2016 och den återstående intjänandekomponenten (maximalt 6 miljoner USD) är beroende av det ekonomiska resultatet för RCM under de närmaste två åren. · Om koncernen fallerar vid betalningen av den andra avbetalningen av köpeskillingen för RCM, ska garantigivarna, som är de största aktieägarna Optimizer Invest LTD, Aveny LTD och Pixel Wizard Ltd, på säljarnas begäran ovillkorligen reglera ett sådant belopp. Kommentar från Catena Medias VD ”Vi har lagt ytterligare ett kvartal med nya rekordresultat bakom oss, med en stark lönsamhet och tillväxt. Den organiska tillväxten som har uppnåtts under kvartalet understryker framgångarna för vår affärsmodell. Vidare drar vi nytta av våra skalfördelar vid investeringar och rekryteringar, vilket har lett till rekordhöga intäkter på 5,90 miljoner EUR (1,45). Justerat rörelseresultat uppgick till 2,90 miljoner EUR (0,87), motsvarande en rörelsemarginal på 49 procent (60),” säger Robert Andersson, VD för Catena Media. Om Catena Media Catena Media grundades 2012 och tillhandahåller prestationsbaserad marknadsföring och leadsgenerering till främst iGamingbranschen. Catena Media knyter till sig ett stort antal onlinespelare som via koncernens produkter och tjänster hänvisas till koncernens B2B-kunder, vilka främst utgörs av iGamingoperatörer. Koncernen fokuserar på iGamingbranschen och då främst på iGamingoperatörer som driver onlinekasinon på egna webbsidor. iGamingoperatörer använder sig i regel av ett nätverk av marknadsföringspartners, så kallade affiliatebolag, för att marknadsföra sina produkter och tjänster och på så sätt få fler onlinespelare till sina webbsidor. iGamingoperatörerna betalar affiliatebolagen per onlinespelare som via affiliatebolagets verksamhet genereras till operatören via sidor så som www.johnslots.com/sv/ och www.rightcasino.com. Koncernens Huvudmarknader är Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Storbritannien. Koncernen har cirka 80 anställda med huvudkontor i Sliema, Malta. För ytterligare information Robert Andersson, VD, +356 770 329 28 Patrik Bloch, Finanschef, +356 995 502 46 www.catenamedia.com Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 kl. 08.00. Avanza är Bolagets Certified Advisor.

Catena Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -