Railcare Group
Railcare - Analytikerkommentar på Q2-rapporten (Introduce)

2016-08-25 12:57

Railcare publicerade idag sin Q2-rapport, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

Railcares omsättning och rörelseresultat i Q2 underskred våra förväntningar. Omsättningen ökade visserligen med 22% till 76,0 MSEK (62,3) men med tanke på den ökade verksamhetsomfattningen hade vi räknat med ännu lite mer. Kvartalet är dock alltid svårprognostiserat med tanke på att årets order från Trafikverket kan bli försenade. Enligt ledningen kom Railcare i år igång en och en halv månad senare än brukligt, vilket förklarar en stor del av avvikelsen. Från mitten av juni så är dock nästan alla Railcares maskiner, lok och personal i Sverige i full produktion.

Rörelseresultatet i Q2 blev endast 1,2 MSEK, mot vår förväntan om 11,6 MSEK. Den kraftiga avvikelsen torde bero på ett lågt kapacitetsutnyttjande kombinerat med att bolaget under 2015 gjort stora investeringar i kapacitet och personal som ännu inte kunnat användas. Under kvartalet har tre Railvac-maskiner haft fasta kontrakt i Storbritannien medan en maskin har på s k ”spothire”. Detta har dragit ned lönsamheten men det har å andra sidan gjort det möjligt att visa upp maskinen i stora delar av landet. Railvac-maskin nr 6 kommer att transporteras över till Storbritannien, då man får uppdrag för maskin nr 5.

Trots att Q2 var en klar besvikelse för oss ser vi ingen anledning att till följd av rapporten göra några större förändringar av våra vinstprognoser för resten av året. Till följd av pundkursutvecklingen kommer vi dock att skruva på estimaten. I våra prognoser ingår inte heller att Railcare lyckas erhålla någon exportorder. Med tanke på det stora antalet offerter till bl a London Underground är detta ingen omöjlighet.


Analytiker
Claes Vikbladh
claes.vikbladh@remium.com
 


  • Läs mer på Introduce

  • Läsaren av innehållet kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

info@introduce.se (Introduce.se)
Remium Nordic AB - Introduce.se

Railcare Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -