HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Detta är en annons från Lifco

LIFCO TILLBAKA PÅ BÖRSEN – VAR MED FRÅN START!

Lifco AB (publ) är en global koncern som utvecklar lönsamma, marknadsledande nischverksamheter där det finns goda förutsättningar för att uppnå en uthållig resultattillväxt. Lifco fokuserar på lönsamhet, en starkt decentraliserad organisation och långsiktighet. Idag bedrivs verksamhet i ca 30 operativa enheter i ca 30 länder med en nettoomsättning om 6 miljarder kronor och en EBITA om 692 miljoner kronor under 2013. Bolaget är organiserat i tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solution.

I augusti 2000 förvärvades Lifco av Carl Bennet AB genom ett offentligt uppköpserbjudande. Sedan 2006 har Lifco sammantaget redovisat en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 12,6 procent och under motsvarande tidsperiod har Bolaget redovisat en genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt om 13,8 procent.

Huvudägaren (Carl Bennett AB) och styrelsen bedömer att tidpunkten för en notering av Lifco nu är lämplig eftersom bolaget har etablerat en stabil plattform med fortsatt potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat. Noteringen ger Lifco tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

VILLKOR I KORTHET

Erbjudandet omfattar 34 602 400 befintliga aktier i Lifco AB (publ). Priset per aktie är fastställt till 93 kronor. Courtage utgår inte. Sista dag att anmäla sitt intresse är den 19 november 2014. Observera att du måsta ha tillgänglig likvid på ditt konto senast den 19 november för att inte förlora rätten till tilldelning. Bolagsvärdet uppgår till ca 8,4 miljarder kronor.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Vid ett stort intresse kan huvudägaren sälja ytterligare högst 6 606 700 aktier motsvarande cirka 7,3 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Dessutom kan erbjudandet komma att omfatta ytterligare högst 4 120 900 aktier för att täcka en eventuell övertilldelning.

Korta fakta
Pris per aktie: 93 kronor
Minsta investering: 100 aktier (9 300 kronor)
Maximal investering: 10 000 aktier (930 000 kronor)
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 19 november 2014, klockan 23:59
Information om tilldelning: Omkring den 21 november 2014 genom upprättande av nota på ditt konto
Likviddag: 2 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag: 21 november 2014
www.lifco.se
PDF Prospekt
Anmäl intresse här!

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Teckning via ISK är ej tillåtet då aktierna säljs från en befintlig ägare och inte är nyemitterade.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.