HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Notering av Inwido AB (publ) på NasdaqOMX

Inwido bildades 2004 när Ratos förvärvade den svenska Elitfönstergruppen. Sedan dess har Inwido vuxit organiskt och via ett stort antal förvärv och utvecklats till Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör – produkter som möjliggör smarta hem som kan förbättra människors vardag.

Bolaget har över 20 varumärken, varav flera tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för fönster och dörrar på sina marknader t.ex. Elitfönster i Sverige, Diplomat i Norge, Pihla i Finland och KPK i Danmark. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Österrike och Irland. Inwido är marknadsledande i Sverige och Finland. Under Ratos ägande har Inwido genomfört ett trettiotal förvärv i såväl Norden som i övriga Europa, vilka framgångsrikt integrerats med verksamheten. Ett antal strategiska initiativ har genomförts, särskilt under de senaste åren, för att stärka Inwidos affärsmodell samt öka den operationella effektiviteten och konkurrenskraften. Tack vare starkt fokus på lönsamhet före volym, en omfattande satsning på centralisering av inköp och en förbättrad operationell effektivitet, har Inwido bibehållit en god lönsamhet trots de senaste årens svåra marknadsförutsättningar. De genomförda åtgärderna gör att Inwido idag får anses stå väl rustat att leverera tillväxt med förbättrad lönsamhet och ha förutsättningar att ta del av den förväntade återhämtningen i marknaden.

Inwidos styrelse och Ratos har sedan Ratos förvärv av Inwido haft en möjlig börsnotering i åtanke för bolaget. När stora delar av de mest omfattande förändringarna nu är genomförda går Inwido in i nästa fas där effekterna av genomförda förändringar fullt ut ska tas tillvara. Därmed anser Ratos och Inwidos styrelse att det nu är en lämplig tidpunkt för Ratos att minska sitt ägande och notera bolaget.

I samband med bolagets ägarspridning och notering på NASDAQ OMX har du som kund hos Avanza Bank möjlighet att köpa aktier i bolaget

Villkor i korthet

Inwido och Ratos har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier. Ratos är säljande aktieägare i Erbjudandet. Styrelsen för Inwido har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Erbjudandet består av två delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar högst 31 882 143 aktier, motsvarande ca 55 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Ratos har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 5 796 525 aktier, motsvarande ca 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Ratos åtagit sig att, på begäran av Joint Lead Managers (Carnegie och Handelsbanken), sälja ytterligare högst 5 651 796 aktier i Bolaget, en sk övertilldelningsoption, motsvarande högst ca 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet och högst ca 9,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Under förutsättning att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer Ratos innehav i Inwido efter erbjudandet uppgå till ca 21 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Korta fakta
Pris per aktie: Priset kommer att fastställas i intervallet 63-74 kronor
Minsta investering: 200 aktier (12600 - 14800 kronor)
Högsta investering: 10 000 aktier (630 000 - 740 000 kronor)
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 24 september 2014, klockan 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 26 september 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag: 26 september 2014
www.inwido.se
PDF Prospekt
Anmäl intresse här!

Pris per aktie fastställs genom ett anbudsförfarande och förväntas fastställas inom intervallet 63–74 SEK per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 74 SEK per aktie. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 26 september 2014. Det totala värdet av Erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till ca 2,0–2,4 miljarder SEK och ca 2,7–3,2 miljarder SEK om Erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Lägsta anmälan uppgår till 200 aktier och därutöver sker anmälan i jämna poster om 100 aktier. Högsta anmälan för allmänheten är 10 000 aktier.

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Då Erbjudandet består av befintliga aktier går det inte att teckna aktier via Investeringssparkonto.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.