HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vill du vara med och ge Candyking en smakstart på börsen?

Candyking Holding AB (publ) är den marknadsledande leverantören av kompletta lösningar för lösviktskonfektyr i Norden. Bolaget har en attraktiv position i värdekedjan och har utöver Norden expanderat och etablerat verksamhet i Storbritannien, Irland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Baltikum samt utforskat nya marknadskanaler. Candyking har sammanlagt 30 km ställ med godis och konfektyr och finns på mer än 10 000 försäljningsställen. Nu tar bolaget steget till Stockholmsbörsen och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier inför handelsstarten. Sista dag att anmäla sitt intresse är den 13 december.

Om erbjudandet

Candyking förvärvades 2008 av dess nuvarande huvudägare Accent och EQT. Efter förvärvet har ägarna fokuserat på utveckling av Candyking genom en strategi som är utformad för att generera avkastning genom ökad försäljning och ökade intäkter.

Candyking och Huvudägarna har nu beslutat att bredda bolagets aktieägarbas för att främja Candykings fortsatta tillväxt och utveckling. Därför har Candykings styrelse ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare erbjuds att teckna nyemitterade aktier samt förvärva aktier från huvudägarna Accent och EQT inför handelsstarten. Som kund i Avanza Bank har du till och med 13 december 2013 möjlighet att courtagefritt ansöka om teckning av aktier i Candyking. Det slutliga priset kommer att fastställas inom intervallet 27-32 kronor genom ett anbudsförfarande för vissa institutionella placerare. Priset för allmänheten kommer inte att överstiga 32 kronor och förväntas offentliggöras den 16 december 2013. Minsta investering uppgår till 400 aktier (motsvarande ca 10 800-12 800 kronor).

Bolagsvärdering på Candyking, baserat på prisintervallet per aktie, uppgår till 994-1045 miljoner kronor. Första handelsdag är beräknad till den 16 december 2013. Som kund hos Avanza kommer den som erhåller tilldelning att kunna se tilldelade aktier och kunna handla med dessa från den 16 december.

Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du tecknar. För att inte förlora rätten till tilldelning krävs det att du har likvida medel tillgängligt på din depå senast den 13 december.

Observera även att det inte är tillåtet att teckna aktier i erbjudandet via Investeringssparkonton (ISK).

Anmäl intresse här!
Korta fakta
Pris per aktie: 27-32 kronor (slutligt pris fastställs och offentliggörs 16 dec)
Minsta investering: 400 aktier (motsvarande 10 800-12 800 kronor)
Bolagsvärdering : 994-1045 miljoner kronor
Sista anmälningsdag: 13 december, kl 13:00
Information om tilldelning: Omkring den 16 december 2013
Likviddag: 19 december 2013
Handelsstart Nasdaq OMX Stockholm: 16 december 2013
Hemsida: www.candyking.com
PDF Prospekt
PDF Tilläggsprospekt

Om bolaget

Candyking är en föregångare inom lösviktsområdet och den marknadsledande leverantören av kompletta lösviktskonfektyrlösningar i Norden. Till följd av bolagets omfattande verksamhet och attraktiva position i värdekedjan har Candyking kunnat expandera och etablera verksamhet i Storbritannien, Irland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Baltikum. Bland Bolagets kunder återfinns multinationella, nationella och regionala dagligvaruhandlare och andra detaljister, servicebutiker, lågprisbutiker, närbutiker, biografer samt IKEA. Utöver konceptet med lösviktsgodis, kallat Candyking, eller Karamellkungen i Sverige, utökade bolaget verksamheten under 2009 till att inkludera Parrot’s, ett lösviktskoncept för naturgodis, som för närvarande finns på cirka 1 680 försäljningsställen i Sverige och Finland.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Försäljningstillväxt: Årlig genomsnittlig försäljningstillväxt om 5 %
EBIT-marginal: Långsiktig rörelsemarginal på 9 %
Kapitalstruktur: Nettoskuldsättning i relation till EBITDA motsvarande cirka 2,5x
Utdelningspolicy: Utdelning om minst 40 % av nettoresultatet. Utdelningen ska återspegla Bolagets finansiella ställning och framtida tillväxtmöjligheter.

Mer detaljerad information om Bolaget och detta erbjudande finns i Prospektet och på Candykings hemsida.


Anmäl intresse här!