Rekommendationer

Valet utgår från ett viktat värde av analytikers rekommendationer i SME Direkts sammanställningar. En köprekommendation ger värdet +1, neutral 0 och sälj -1. Summeringen av alla värden divideras sedan med det totala antalet rekommendationer.

Väljer du alternativet "Bolag där flest tycker köp eller neutral" filtreras aktier som har ett värde på minst noll fram. Väljer du att visa alla aktier så visas istället alla aktier - oavsett om de har minus som värde eller inga rekommendationer alls. 

Filtrera själv

Vill du filtrera på andra värden än de förinställda kan du göra det i aktielistan. Där kan du fritt välja hur högt eller lågt du vill att det viktade värdet för bolag med rekommendationer ska ha i din filtrering.