Populära aktier

Antal ägare hos Avanza baseras på antalet konton en aktie finns på bland våra kunder.

Filtrera själv

Vill du filtrera på andra värden än de förinställda kan du göra det i aktielistan. Där kan du fritt välja hur många ägare hos Avanza en aktie ska ha i din filtrering.