Kursutveckling

Kursutvecklingen anger i procent hur en aktie har gått under vald tidsperiod, baserat på kursens rörelse. Kursen är korrigerad för eventuella splittar som har skett under perioden. 

Du kan filtrera fram aktier på max tre års historik.

Filtrera själv

Vill du filtrera på andra tidsperioder än tre år kan du göra det i aktielistan. Där kan du välja mellan perioderna en vecka, en månad, tre månader, i år samt ett år.