Direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursern. Nyckeltalet anges i procent och fås fram genom att dividera bolagets utdelning i kronor per aktie med aktiekursen. 

Nyckeltalet som används i filtreringen utgår från senaste handelsdagens stängningskurs. Utdelning anges i årstakt och baseras på den senast kända utdelningen fram tills dess att kommande utdelning kommunicerats ut av bolaget (normalt i samband med årsstämma).

Filtrera själv

Vill du filtrera på andra värden än de förinställda kan du göra det i aktielistan. Där kan du fritt välja hur låg eller hög direktavkastning bolagen i din filtrering ska ha.