Börsvärde

Börsvärdet talar om hur mycket ett bolag är värt. I filtreringen baseras börsvärdet på föregående handelsdags stängningskurs.

På de flesta börser placeras bolagen på olika listor baserat på hur mycket bolaget är värt. 

Den svenska Stockholmsbörsen revideras halvårsvis; den 1 januari och 1 juli baserat på det bolagets viktade börsvärde för maj respektive november. 

Lista
Börsvärde
Small Cap
Under 150 miljoner Euro
Mid Cap
150 miljoner - 1 miljard Euro
Large Cap
Över 1 miljard Euro
OBS! Olika börser har olika gränser

Filtrera själv

Vill du filtrera på andra värden än de förinställda kan du göra det i aktielistan. Där kan du fritt välja hur högt eller lågt börsvärde bolagen i din filtrering ska ha.