Prislista för handel med utländska aktier & fonder

Här ser du alla handelsavgifter för våra olika courtageklasser. Priserna är oberoende vilken förmånsnivå du har.

Utländska aktier

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Amerikanska aktier*
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,089 %
0,079 %
    Lägsta courtage

1 USD

1 USD

6 USD

8 USD

12 USD

    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage

29,95 USD

29,95 USD

17,95 USD

17,95 USD

17,95 USD

 Kanadensiska aktier*
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,089 %
0,079 %
    Lägsta courtage

1 CAD

1 CAD

7 CAD

10 CAD

15 CAD

    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage

69 CAD

69 CAD

49 CAD

49 CAD

49 CAD

Danska aktier*
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0 %
    Lägsta courtage

1 DKK

1 DKK

39 DKK

69 DKK

99 DKK

    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage

238 DKK

238 DKK

198 DKK

198 DKK

198 DKK

Finska aktier*
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0 %
    Lägsta courtage
0,95 EUR
0,95 EUR
4,95 EUR
7,95 EUR
10,95 EUR
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
26,95 EUR
26,95 EUR
21,95 EUR
21,95 EUR
21,95 EUR
Norska aktier*
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0 %
    Lägsta courtage

1 NOK

1 NOK

39 NOK

69 NOK

99 NOK

    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage

238 NOK

238 NOK

198 NOK

198 NOK

198 NOK

    Onoterade norska aktier
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage

395 NOK

395 NOK

395 NOK

395 NOK

395 NOK

Information om notaberäkning

Lägger du en order som går till avslut skapas en avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett courtage. En köp- eller säljorder kan ändras oändligt antal gånger och generera obegränsat antal avslut på oändligt antal kursnivåer under en handelsdag utan att du debiteras mer än ett courtage. Detta gäller för det värdepapper och den handelsriktning (köp eller sälj) du lagt din order.

Exempel på när det skapas en ny avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett nytt courtage.

  • Om du lägger ny order
  • Får avslut under två olika dagar
  • Handlar ett värdepapper i en ny handelsinriktning
  • Handlar ett nytt värdepapper

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Australiensiska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

    Lägsta courtage

64 AUD

64 AUD

59 AUD

59 AUD

59 AUD

Österrikiska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

    Lägsta courtage

54 EUR

54 EUR

40 EUR

40 EUR

40 EUR

 Belgiska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

 Franska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

 Tyska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

19 EUR

19 EUR

19 EUR

19 EUR

19 EUR

 Nederländska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

 Brittiska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

19 GBP

19 GBP

19 GBP

19 GBP

19 GBP

 International Order Book*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

28 USD

28 USD

28 USD

28 USD

28 USD

 Portugisiska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

    Lägsta courtage

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

Övriga utländska värdepapper*
    Rörligt courtage

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

    Lägsta courtage

749 SEK

749 SEK

749 SEK

749 SEK

749 SEK

Utländska obligationer och Euroclearsettlade obligationer via mäklare*
    Rörligt courtage

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

    Lägsta courtage

749 SEK

749 SEK

749 SEK

749 SEK

749 SEK

* Vid handel med utländska värdepapper kan det tillkomma administrativa avgifter och skatter t.ex. följande: 

Franska värdepapper
- Omsättningsskatt vid köp av vissa franska aktier 0,2% av köpeskillingen.
Brittiska värdepapper - Omsättningsskatt (stamp duty) 0,5% av köpeskillingen. 

Start

Mini

Small

Medium

Fast pris

Vanliga fonder*

    Rörligt courtage

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

    Lägsta courtage

0 SEK

0 SEK

0 SEK

0 SEK

0 SEK

    Telefonhandel via mäklare

99 SEK

99 SEK

99 SEK

99 SEK

99 SEK

* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer (undantag gäller Brummerfonder där 1% köpavgift tas ut som
 courtage på köpet). Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer nedan.  

Valutaväxling

Vid handel med värdepapper och fonder i utländsk valuta växlar Avanza automatiskt aktuell valuta för din räkning (växlingen sker vanligtvis strax efter att den lokala marknaden har stängt, undantaget fonder då växling för köp sker i samband med stopptiden och för sälj i samband med att likvid utbetalas). Spreaden på växlingarna, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs i aktuell valuta är då 0,5 % (alltså 0,25% åt vardera håll om du köper en utländsk aktie eller fond och sedan säljer, vilket innebär två växlingar).

Exempel valutaväxling: Vi antar att ett köp görs i aktier till ett värde om 1000 Euro, vi antar även att Euron står i 10 SEK. Detta medför att du får betala 10 025 SEK. Om du säljer aktierna får du betalt 9 975 SEK.

Som ett alternativ till detta kan du skaffa tjänsten manuell valutaväxling där du själv kan välja när i tiden du vill växla (gäller ej fonder). Vid manuell växling är spreaden från 0,15 % och du kan se den aktuella spreaden direkt i växlingsfunktionen som redovisad köp- och säljkurs. Observera att det endast går att ha manuell växling på ett aktie- och fondkonto.

Övriga avgifter i samband med utlandshandel

Utdelningar
Utöver källskatt kan vid utdelning i utländska depåbevis administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilken i så fall kommer att dras från kundens konto i samband med utdelningen.

Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Spreaden på växlingarna, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, i aktuell valuta är då 0,5 %.
Utländska depåbevis
Administrativa avgifter kan komma att debiteras för innehav av utländska depåbevis, global depository receipts och american depository receipts. Avgiften tas ut av administrerande depåbank och avser vanligtvis kompensation för hantering av underliggande aktier, administration och legala tjänster. Avgifterna kan variera och ligger normalt mellan 0,005 USD – 0,05 USD per depåbevis.

Se övriga priser