Prislista för administrativa tjänster

Här ser du alla administrativa avgifter som vi tar ut. Priserna är oberoende av vilken courtageklass eller förmånsnivå du har.

Manuella tjänster

Uttag via sajten
0 SEK
Telefonuttag
39 SEK
Avräkningsnota per post
19 SEK
Nytt lösenord
0 SEK
Värdeintyg
299 SEK, 0 SEK vid dödsbon.
Serviceavgift vid tvångsförsäljning
400 SEK (exklusive mäklarcourtage)
Påminnelseavgift vid övertrassering/överbelåning
99 SEK
Kontosammandrag, deklarationsunderlag, K4-blankett
eller årssammandrag per post
149 SEK

Teckning av företagshändelse/erbjudande via telefon

99 SEK

Värdepappersflyttar

Flytt av svenska värdepapper från Avanza

39 SEK per vp-slag, max 399 SEK.
0 SEK vid avslut av konto. 
Flytt av utländska värdepapper från Avanza


Nordiska: 39 SEK per vp-slag
USA och Kanada: 150 SEK per vp-slag
Övriga länder: 450 SEK per vp-slag
Flytt av fonder från Avanza

39 SEK per vp-slag, max 399 SEK
0 SEK vid avslut av konto. 
Flytt av derivat till Avanza
30 SEK/kontrakt, max 2 500 SEK. Avgiften tas ut av Nasdaq OMX.
Äganderättsöverföring
39 SEK per vp-slag inklusive fonder, max 399 SEK
Flytt av värdepapper till/från Avanza, specialare (DVP i Euroclear Sweden)
150 SEK

Avgift för handel som strider mot lag (t.ex. handel mellan egna konton och depåer) eller annan författning

 

 

 

349,50 SEK per konto och avslut

Handel mellan egna depåer och konton (även via fullmakt) är enligt lag förbjuden. Eventuella transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en administrationsavgift på 349,50 SEK per konto och avslut. 

Övriga uttag

Expressuttag (måste begäras innan 15:00)

499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Uttag i utländsk valuta

499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.

Se övriga priser