Uppdaterade villkor


Här kommer du snart kunna hitta de nya villkor som börjar gälla den 3 januari. Avtalen kommer uppdateras på grund av ett nytt internationellt regelverk (Mifid2) och innebär främst byte av termer och definitioner men det finns även några få delar som är nya. En ny del är att vi kommer vi behöva lite mer information om de kunder som är skatteskyldiga i annat land än bara i Sverige. Detta kommer ske senare via några snabba frågor som man kommer att få svara på när man är inloggad på sajten.

En annan förändring är att vissa företagskunder behöver registrera ett så kallat LEI-nummer. Detta har vi redan informerat berörda kunder om.

Som ett skydd för dig som kund så kommer vi även börja redovisa kostnader och avgifter för en affär mer detaljerat. Detta för att du ska kunna se exakt vad en affär kostar, det vi kallar total avgift.

Ingen av de kommande villkorsändringarna innebär någon ändring i prislistan för dig och de uppdaterade villkoren är inte heller negativt för dig som kund.

På grund av ett nytt internationellt regelverk (Mifid2) har vi uppdaterat våra villkor. Dessa börjar gälla från 3 januari och innebär främst byte av termer och definitioner men det finns även några få delar som är nya.

En ny del är att vi kommer vi behöva lite mer information om de kunder som är skatteskyldiga i annat land än bara i Sverige. Detta kommer ske senare via några snabba frågor som man kommer att få svara på när man är inloggad på sajten.

En annan förändring är att vissa företagskunder behöver registrera ett så kallat LEI-nummer. Detta har vi redan informerat berörda kunder om.

Som ett skydd för dig som kund så kommer vi även börja redovisa kostnader och avgifter för en affär mer detaljerat. Detta för att du ska kunna se exakt vad en affär kostar, det vi kallar total avgift.

Ingen av villkorsändringarna innebär någon ändring i prislistan för dig och de uppdaterade villkoren är inte heller negativt för dig som kund.

 

Vi har även gjort en uppdatering i kreditavtalen som rör valutaväxling. Ändringen börjar gälla den 1 december och alla som har valutaväxling kommer få mer information inom kort.

Uppdaterade kreditavtal som börjar gälla 1 dec 2017

Kreditavtal

Uppdaterade villkor som börjar gälla 3 jan 2018

Aktie-och fondkonto
ISK
Kapitalförsäkring
Tjänstepension
IPS
Pensionsförsäkring
Sparkonto
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension PA-03
Kapitalpension