Strukturerade produkter

Kategori Utgivare Namn Courtage Kurs Deltagandegrad Kapitalskydd Löptid Sista svarsdag
Teckna Aktieindexobligation Handelsbanken Global Hållbarhet Extr... 2 % 110 % 105 % 100 % 3 år 2016-11-13
Teckna Aktieindexobligation Handelsbanken Svenska Kvalitetsbolag... 2 % 110 % 105 % 100 % 3 år 2016-11-13
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.