Mer till dig, mindre till banken.

Hur mycket kan du spara?

Sätt upp ditt sparmål

Kr
År
%
* Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 8,46 % per år mellan 1999-2018. Källa: SIXRX (SIX Return Index)
Kr
* Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 8,46 % per år mellan 1999-2018. Källa: SIXRX (SIX Return Index)

{{vm.expectedSavings|number:0}} kr om {{(vm.years || 0)|number:0}} år

Summan tar inte hänsyn till eventuella skatter, avgifter eller kostnader.
Börja spara redan idag
Summan tar inte hänsyn till eventuella skatter, avgifter eller kostnader.
Handel med värdepapper och fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Så har vi räknat

Uträkningen baseras på startbelopp, månatligt sparbelopp, vald sparhorisont och avkastning. Den årliga avkastningen beräknas som effektiv årsavkastning och realiseras varje år tillsammans med ackumulerat kapital.

Räkneexemplet bygger på förenklingar, särskilt avseende långa tidsserier. Uträkningen är endast avsedd som ett exempel och tar inte heller hänsyn till eventuella skatteeffekter, valutakursförändringar eller avgifter varvid såväl positiva som negativa avvikelser kan förekomma beroende på utvecklingen i de värdepapper du väljer att investera i.

Vad vill du göra?

Spara till dig

Spara till barn

Spara till pensionen

Nöjdaste spararna 8 (!) år i rad

Vår affärshemlighet är enkel: Att ta så lite betalt vi bara kan. De som är kunder hos oss har gjort ett genomtänkt val gällande vad deras pengar ska gå till; ett ökat sparande istället för onödiga avgifter. De vet att de får ut mer av sitt sparande hos oss än någon annanstans. Det löftet ska vi fortsätta hålla. Välkommen till en bank som den borde vara.