Räntesparande

Oavsett om du bara väntar på nästa investeringschans, lägger undan pengar för det där projektet eller inte vill ta högre risk med dina pengar så kan räntesparande vara något för dig.

Räntesparande lämpar sig för dig som sparar på kortare sikt eller vill ha ett sparande med lägre risk än vid till exempel aktiehandel.

Läs mer om olika ränteprodukter för att se vilka som passar just dig. 

Sparkonton

Förväntad avkastning
upp till 1,20%

Mer information

Räntebevis

Förväntad avkastning
upp till 6,5%

Mer information

Räntefonder

Se de mest ägda
räntefonderna

Mer information

Sparkonton

Med ett sparkonto tar du ingen risk med dina pengar och din förväntade avkastning är därför också lägre. Detta är också anledningen till att vi tycker att man inte borde spara på ett sparkonto på längre sikt än 2 år. Ett sparkonto passar dig som vill spara en summa för till exempel oväntade utgifter.

  • Riskfritt*
  • Möjlighet att välja rörlig eller bunden ränta
  • Insättningsgaranti per institut*

För dig som vill få lite högre ränta och därmed kan tänka dig att låsa dina pengar under en viss tid finns Sparkonto+ med tidsbunden ränta. Vill du hellre ha möjligheten att ta ut dina pengar när du vill så finns även sparkonton med rörlig ränta.

Till höger har vi listat de sparkonton med högst ränta just nu.

*Helt riskfritt om du sparar inom ramen för den statliga insättningsgarantin. Sparkontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 Euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Observera att Sparkonto+ Santander omfattas av den norska insättningsgarantin enligt beslut av Bankenes sikringsfond. Den garanterar insättningen i banken på motsvarande sätt som den svenska insättningsgarantin, upp till ett belopp motsvarande 100 000 euro per kontohavare och bank. För mer information om gällande den norska insättningsgarantin, se www.bankenessikringsfond.no.

**Räntan anges i effektiv ränta. Våra nominella räntor visas på huvudsidan för sparkonton.

Aktör
Ränta**
Bindningstid
Sparkonto+
Klarna 24 mån
1,20%
24 mån
Sparkonto+
Klarna 12 mån
1,05%
12 mån
Sparkonto+
Klarna 6 mån
0,60%
6 mån
Sparkonto+
Klarna 3 mån
0,50%
3 mån
Sparkonto+ Collector
0,30%
Ingen

Räntebevis

Räntebevis passar dig som vill få högre ränta än vad som erbjuds på ett sparkonto, men till lägre risk än vid handel med aktier. Räntebevis handlas på börsen i poster om ca. 10 000 kr och du kan själv välja hur länge du vill behålla ett räntebevis - precis som med aktier. Dessutom handlas de courtagefritt hos oss.

  • Courtagefritt
  • Högre ränta än sparkonto – lägre risk än aktier
  • Ränta betalas ut kvartalsvis

Hur fungerar räntebevis?

För att förklara hur ett räntebevis fungerar skulle man kunna jämföra produkten med ett lån till det underliggande bolaget, som du får ränta för. Om du till exempel köper räntebeviset RB ERICSSON N så är det underliggande bolaget Ericsson. Räntebevis handlas i procent av nominellt belopp och priset för ett räntebevis kan variera beroende på hur marknaden anser att kreditrisken är i ett specifikt bolag. 

När du köper ett räntebevis betalar du dels priset du ser på börsen och dels en upplupen ränta.

Räntebevis finns med både rörlig och fast ränta. Räntan du får betalas ut kvartalsvis och när löptiden för ett räntebevis gått ut betalas det nominella beloppet på 10 000 kr ut.

Vad finns det för risker?

Man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet om det sker en kredithändelse i det underliggande bolaget eller om emittenten Nordea går i konkurs.

Om du säljer ett räntebevis på börsen under löptiden finns en risk att bevisets kurs sjunkit och att du därför får ut mindre pengar än det nominella beloppet. Dock kan kursen för beviset även vara högre och att du därför får ut mer än det nominella beloppet om du säljer innan slutdagen. Likaså kan priset variera för bevisen när du köper dessa på börsen - de kan vara både högre än nominella beloppet som räntan beräknas på, men även lägre.

Även du köper ett räntebevis för ett lägre belopp än det nominella beloppet så beräknas räntan på 10 000 kr.

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill ha en stabil sparform med relativt låg risk. Fonderna ses främst som ett sätt att sänka risken, och få mindre värdeändringar i sparandet. En räntefond innehåller enbart räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

  • Förhållandevis låg risk
  • Stabil sparform - oftast lägre volatilitet
  • Ingen köpavgift

Räntefonder brukar delas upp i fyra olika kategorier, korta räntefonder, långa räntefonder företagsobligationsfonder och realräntefonder.

 

Innan investering i fonder bör du ta del av fondfaktablad och informationsbroschyr som finns att tillgå hos respektive fondbolag. Innan investering i räntebevis eller valutabevis bör du ta del av produktinformation, prospekt och villkor från emittenten.