Räntefonder. God avkastning med låg risk.

Det finns flera olika typer av räntefonder att välja mellan. Gemensamt är att det ekonomiska marknadsläget påverkar dem på olika sätt. Räntefonder är en av de säkraste sparformerna, även om de inte är helt riskfria. Deras värde kan minska, så det gäller att hitta den räntefond som passar dig bäst.

  • En stabil sparform.
  • Förhållandevis låg risk.
  • Ger bra avkastning.Har du inte ett konto? Bli kund här!

När ska man spara i räntefonder?

En räntefond innehåller enbart räntebärande värdepapper, till exempel obligationer. Räntebärande värdepapper ges ut av staten, kommuner eller företag, och är ett sätt för dem att låna pengar. Räntefonder ses främst som ett sätt att sänka risken, och få mindre värdeändringar i sparandet. Man ska vara medveten om att det finns räntefonder med varierande riskprofil som passar olika bra i olika marknadslägen. Utvecklingen i räntefonder påverkas av de långa och korta räntorna. Företags- och obligationsfonder påverkas även av kreditrisken. Fondtyperna skiljer sig som sagt åt, men rent generellt sjunker värdet på räntebärande värdepapper om räntan stiger. Omvänt stiger värdet när räntan sjunker.

Olika typer av räntefonder och hur de fungerar

Det finns flera olika typer av räntefonder, men vanligen delas de i första hand upp i korta och långa. Avgörande är om de investerar i räntebärande värdepapper med kortare eller längre löptider än 1 år. Utöver dessa finns även flera andra typer av räntefonder, där företagsobligationsfonder och realräntefonder varit bland de mer omtalade den senaste tiden.
Korta räntefonder
Långa räntefonder
Företags-
obligationsfond
Realräntefond
Hur investerar de?
Investerar i värdepapper med löptid upp till 1 år.


Investerar i värdepapper mellan 3-10 år.Investerar i värdepapper utgivna av företag.


Investerar i värdepapper där avkastningen är värdesäkrad mot inflation.
För vem passar de?
När du vill sänka risken i ditt sparande.Om du tror att marknadsräntorna kommer att vara stillastående eller sjunkande.
När du söker högre avkastning än vanliga fonder.


Räntesparande på lång sikt som du vill ha skyddat mot inflation.


NackdelarLåg avkastning.Ger möjlighet till högre avkastning, men sjunker om räntan går upp.
Innebär att man tar kreditrisk i underliggande bolag.

Sjunker vid stigande räntor.


Korta räntefonder

Korta räntefonder är fonder som placerar i räntebärande värdepapper som stats- och skuldsväxlar, samt olika obligationer med kortare löptider än ett år. De har ofta namn som penningmarknads- eller likviditetsfond.

Korta räntefonder påverkas i liten grad av marknadsräntor och lämpar sig därför till kortsiktiga placeringar och har låg risk. Korta räntefonder är generellt sett den säkraste sparformen efter vanligt sparkonto.

Långa räntefonder

Långa räntefonder placerar i räntebärande värdepapper som obligationer med längre löptider än ett år. De kan även kallas obligationsfonder.

Dessa värdepapper påverkas av förändringar i marknadsräntorna och lämpar sig därför till långsiktiga placeringar och framförallt när marknadsräntorna är stillastående eller sjunker. Du behöver därför ha en uppfattning om hur du tror marknadsräntorna kommer utvecklas över tiden. Tidshorisonten på ditt sparande bör vara på längre sikt - gärna över 1 år. Risken i räntefonder kan också variera beroende på vilken sorts värdepapper/obligationer de placerar i.

Företagsobligationsfonder

Fonder som investerar i obligationer utgivna av företag. Räntan påverkas av två delar; marknads- och kreditrisken i företaget.

Företag med dålig ekonomi får betala högre ränta medan bolag med god ekonomi betalar lägre ränta för att få låna pengar. Obligationer som ges ut av bolag med låga kreditbetyg kallas high yield-obligationer, och de som ges ut av bolag med god ekonomi kallas investment grade. Företagsobligationsfonder kan vara både långa räntefonder och meddellånga räntefonder.

Realräntefonder

En typ av räntefond som inte är lika vanlig är realräntefond. En realräntefond är till för den som vill ha ett inflationsskyddat sparande.

Denna typ av fond investerar i obligationer - vanligtvis utgivna av staten - som ger en fast avkastning utöver inflationen. När obligationen förfaller, återbetalas inte bara det nominella beloppet, utan även förändringen i inflationen. När inflationen räknas in kallas det real – därav realräntefonder.

Stiger inflationen stiger även marknadsräntorna och avkastningen på räntebärande papper minskar - långa räntefonder minskar i värde. Realräntefonder värdesäkrar ditt sparande i tider med stigande inflation. Dessa obligationer har oftast längre löptid, men ändå förhållandevis låg risk. Denna typ av räntefond passar dig som vill ha ett säkert och långsiktig sparande.

Räntefonder i olika valutor

Räntefonder som placerar utomlands påverkas även av vad som händer med valutakurserna. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker. Det är inte ovanligt att valutakurserna kan förändras med flera procentenheter på kort tid, vilket gör att risken i dessa fonder ofta ökar. Utländska räntefonder påverkas även av räntan i det landet.

Bli kund och kom igång på bara några minuter

Du betalar inga fasta avgifter för ett konto. Däremot får du en massa service och support. Välkommen!