Handla Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB SELECTA2 N 89,160 91,000 91,000 10 000 5,750 7,50 2020-10-20 0,00
RB SELECTA N 87,500 88,995 87,500 10 000 4,031 7,39 2020-01-20 0,00
FRB SELECTA N 87,220 88,990 88,000 10 000 4,700 7,35 2020-04-20 0,00
FRB SELECTA3 N 84,890 86,750 86,880 10 000 4,500 7,11 2021-01-20 0,00
FRB US STEEL N 89,000 90,490 90,490 10 000 4,350 6,57 2020-04-20 40
RB US STEEL N 89,100 89,990 89,000 10 000 2,831 6,14 2019-10-20 40
FRB INDEX USAHY N 99,900 101,870 99,950 9 900 6,500 5,55 2021-01-20 60
FRB INDEX EUHY N 92,880 93,900 94,000 9 466 3,700 4,82 2020-07-20 60
FRB BOMBARDIER N 96,750 97,990 96,750 10 000 4,350 4,42 2020-04-20 40
FRB INDEX USAHY2 N 103,130 106,130 105,880 10 000 5,950 4,15 2021-07-20 0,00
RB BOMBARDIER2 N 91,805 93,350 93,300 10 000 1,881 4,07 2019-10-20 40
RB BOMBARDIER N 94,135 94,890 94,130 10 000 1,781 3,80 2019-04-20 40
RB LINDORFF N 98,300 99,470 98,500 10 000 3,631 3,74 2020-04-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 99,380 104,500 99,000 9 734 5,300 3,73 2021-01-20 60
FRB INDEX EUHY3 N 101,380 104,380 99,380 10 000 5,100 3,67 2021-07-20 0,00
RB STENA2 N 98,880 99,175 98,880 10 000 3,131 3,65 2018-04-20 50
FRB LINDORFF2 N 95,000 97,495 95,000 10 000 3,550 3,63 2021-01-20 0,00
FRB AVON N 101,500 102,945 102,000 10 000 4,900 3,55 2020-04-20 40
RB AVON N 94,130 94,380 94,130 10 000 1,531 3,37 2019-10-20 40
FRB LINDORFF N 100,260 103,125 100,140 10 000 4,600 3,19 2020-04-20 0,00
FRB HERTZ N 107,400 110,380 108,800 10 000 5,600 2,90 2021-07-20 0,00
RB NOKIA N 99,765 100,045 100,075 10 000 2,881 2,75 2017-04-20 50
RB STENA N 100,600 101,095 100,505 10 000 4,981 2,68 2017-04-20 50
FRB FIAT N 96,750 98,750 96,630 10 000 2,700 2,48 2021-01-20 0,00
RB ERICSSON N 99,205 99,730 99,130 10 000 1,781 2,30 2017-04-20 60
FRB AVIS2 N 98,000 100,000 99,380 10 000 2,800 2,29 2021-01-20 0,00
RB STORA ENSO N 100,050 100,395 100,395 10 000 3,131 2,28 2017-04-20 60
FRB ARCMITTAL N 98,880 100,625 97,500 10 000 2,850 2,18 2020-10-20 30
RB VOLVO N 99,805 99,900 99,850 10 000 1,881 2,05 2017-04-20 60
FRB AVIS N 99,500 101,500 101,000 10 000 2,900 2,01 2020-10-20 40
RB INDEX EUHY N 99,135 102,495 99,255 9 400 3,331 1,85 2018-07-20 60
FRB CENTURYLINK N 103,000 104,990 103,000 10 000 3,450 1,76 2021-01-20 0,00
RB CARLSBERG N 99,375 99,930 99,315 10 000 1,631 1,73 2017-04-20 50
FRB NABORS N 103,630 107,130 103,130 10 000 4,000 1,58 2020-07-20 40
RB TELEFONICA N 100,880 101,995 100,880 10 000 3,581 1,52 2017-10-20 50
RB ARCMITTAL N 101,880 102,995 101,880 10 000 4,581 1,50 2017-10-20 50
FRB JAGUAR N 99,510 101,510 97,630 10 000 2,300 1,43 2021-01-20 0,00
FRB DELL N 103,630 105,630 103,630 10 000 3,250 1,41 2021-01-20 0,00
RB INDEX EUHY4 N 98,500 102,875 102,880 9 466 2,331 1,40 2020-01-20 60
FRB LADBROKES N 101,000 103,000 100,630 10 000 2,650 1,39 2020-10-20 30
RB INDEX EUHY2 N 101,630 103,000 101,000 9 600 2,731 1,35 2019-01-20 60
RB UPC N 101,880 103,060 101,880 10 000 2,331 1,06 2019-04-20 0,00
RB LADBROKES N 101,400 102,775 101,530 10 000 2,181 1,02 2019-04-20 20
FRB ALCOA N 98,380 101,800 98,250 10 000 2,000 1,01 2020-07-20 40
RB LADBROKES2 N 100,200 102,200 100,080 10 000 1,781 1,00 2019-10-20 20
RB INDEX EUHY3 N 100,700 103,000 99,950 9 500 2,081 0,94 2019-07-20 60
RB ARCMITTAL2 N 101,330 103,195 100,950 10 000 2,381 0,91 2019-01-20 50
RB UPC2 N 100,500 102,700 100,250 10 000 1,731 0,79 2019-10-20 0,00
FRB FORD N 100,130 102,130 99,130 10 000 1,700 0,69 2021-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 103,000 104,940 103,130 10 000 4,031 0,66 2018-04-20 50
FRB MACYS N 103,500 106,500 99,380 10 000 2,500 0,62 2021-07-20 0,00
RB PEUGEOT N 101,250 103,700 101,250 10 000 2,131 0,60 2019-04-20 40
RB UPM N 100,005 101,830 100,130 10 000 3,081 0,55 2017-07-20 50
FRB LEVIS N 102,130 105,630 101,500 10 000 2,400 0,48 2020-10-20 0,00
FRB THYSSENK N 104,000 107,000 104,130 10 000 2,450 0,46 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,000 105,000 101,380 10 000 2,100 0,41 2021-01-20 0,00
RB REXEL N 101,380 103,580 101,130 10 000 1,631 0,39 2019-10-20 40
RB TEL ITALIA N 102,000 104,700 102,000 10 000 2,531 0,39 2019-01-20 0,00
RB COOPER N 101,380 103,830 101,250 10 000 1,531 0,21 2019-10-20 20
RB AIR FRANCE N 103,000 105,500 103,000 10 000 2,631 0,13 2019-01-20 50
RB MARKSSPENC N 99,700 101,700 99,830 10 000 1,181 0,00 2018-04-20 40
RB METSO N 100,350 101,130 100,350 10 000 1,581 0,00 2017-07-20 50
RB IBERDROLA N 100,130 102,380 100,130 10 000 1,881 -0,08 2018-01-20 0,00
FRB STATOIL N 103,380 105,380 102,500 10 000 1,500 -0,28 2021-01-20 0,00
RB ALSTOM N 101,750 103,950 101,500 10 000 1,181 -0,30 2019-07-20 0,00
RB STORA ENSO2 N 101,000 104,000 101,000 10 000 2,181 -0,55 2018-04-20 60
RB VW N 100,350 101,630 100,350 10 000 1,681 -0,58 2017-07-20 50
RB THYSSKRUPP N 102,080 105,665 102,080 10 000 1,981 -0,59 2019-01-20 0,00
RB ALCOA N 101,450 103,430 101,450 10 000 1,681 -0,67 2018-04-20 40
RB STORA ENSO3 N 101,880 109,880 100,000 10 000 1,531 -2,49 2019-04-20 60
FRB INDEX EUIG N 100,500 - 99,630 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
RB UPM2 N 101,950 - 101,830 10 000 1,581 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.