På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

MAKRO
HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN (Direkt)

2021-06-04 14:58

MÅNDAG DEN 7 JUNI

=================

- Tyskland: industriorder april kl 8.00

Orderingången har ökat gradvis de senaste månaderna och steg med hela 3,0% i mars jämfört med i februari. Nu pekar prognoserna mot en fortsatt ökning med 1,8% i april.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att affärerna för den tyska tillverkningsindustrin går "mycket bra", och att orderingången i mars var 7% högre än före coronakrisen.

"Och alla indikatorer tyder på att de steg ytterligare i april, vi räknar med +2% jämfört med i mars", skriver Commerzbanksekonomerna.

- RGK: statsbudgetens månadsutfall maj kl 9.30

I den nya prognosen, den 27 maj, justerade Riksgälden ner lånebehovet för i år och nästa år betydligt mer än analytikerna hade räknat med. Majutfallet kan ge en första indikation om myndigheten tog i för mycket eller om den har fog för sin optimism. Enligt den egna prognosen kommer budgetutfallet för maj visa ett överskott på 36,9 miljarder kronor.

TISDAG DEN 8 JUNI

=================

- Tyskland: industriproduktion april kl 8.00

Medan orderingången har utvecklats starkt den senaste tiden så har produktionen inlett året svagare än väntat. Men efter tydligt sjunkande produktion i januari och februari visade åtminstone marsutfallet en ökning med 2,5% jämfört med i februari.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att brist på insatsvaror innebär att den tyska tillverkningsindustrin har stora problem att leverera i linje med den starka orderingången.

"Det är därför vi tror att produktionen troligen kommer att fortsätta att släpa efter utvecklingen för orderingången", skriver de.

- SCB: BNP-indikator april kl 9.30

Publiceras tillsammans med produktionsvärdeindikatorn, industriorderingången och hushållens konsumtionsindikator för samma månad.

Nationalräkenskaperna för första kvartalet visade att BNP steg med goda 0,8% jämfört med fjärde kvartalet, och var oförändrad jämfört med första kvartalet 2020. Den tidigare publicerade BNP-indikatorn visade att tillväxten tog rejäl fart under mars, då den steg 2,1% jämfört med i februari, och 3,5% jämfört med mars 2020.

I april lär jämförelsen på årsbasis bli väldigt lätt, men frågan är om, och i så fall hur mycket, den ekonomiska aktiviteten växlade upp jämfört med i mars.

- USA: JOLTS lediga platser april kl 16.00

Efter den oväntat svaga sysselsättningsrapporten för april har många ekonomer framhållit att det mer handlade om problem med utbudet än med efterfrågan. JOLTS-data för mars tycks stödja dessa tankar givet att antalet lediga platser då nådde den högsta nivån sedan statistikserien startade i december 2020.

ONSDAG DEN 9 JUNI

=================

- Kantar Prospera: inflationsförväntningar (stora enkäten) kl 8.00

Förväntningarna steg tydligt på ett och två års sikt i föregående stora mätning i mars, i linje med stigande faktisk inflation. Mer positivt för Riksbanken var att även förväntningarna på längre sikt, fem år, steg, till 1,8% för KPI och till 1,9% för KPIF från 1,7% i båda fallen i föregående mätning i december.

Frågan är nu om ytterligare högre inflationsutfall under våren kan ha pressat upp förväntningarna ytterligare något nu.

"Allt talar för stigande inflationsförväntningar. Vi räknar med att förväntningarna förankras runt målet även på sikt, trots lägre inflation redan till sommaren och fortsatta svårigheter att nå målet framöver", skriver ekonomerna på Swedbank i ett kundbrev.

De noterar dock samtidigt att Riksbanken kanske hellre fokuserar mer på andra mått på inflationsförväntningarna.

"Det finns i princip tre olika undersökningar av inflationsförväntningarna och resultaten varierar utifrån vem man frågar. Generellt bör Riksbanken lyssna mer på företagen (KI-barometern), vara kritisk mot expertisen (Prospera) och ignorera hushållen (HIP)", föreslår Swedbank-ekonomerna.

TORSDAG DEN 10 JUNI

=================

- SCB: KPIF maj kl 9.30

Ekonomer, inklusive Riksbanken, hade räknat med en tydlig uppgång för KPIF-inflationen i april och utfallet, 2,5%, var till och med något högre än väntat.

Analytikerkollektivet är nu enigt med Riksbanken om att april var toppen för KPIF-inflationen för den här gången, men den väntade nedgången kan åtminstone på kort sikt bli något mindre än tidigare väntat.

Enligt Infronts konsensusprognos väntas KPIF-inflationen ha sjunkit till 2,3% i maj (Riksbankens prognos är 1,9%). KPIF-inflationen exklusive energi vänts samtidigt ha sjunkit från 1,7% i april till 1,4% i maj (Riksbankens prognos: 1,2%).

- ECB: räntebesked kl 13.45

Tapering, nedtrappning av obligationsköpen, är vårens buzzword i centralbankskretsar på båda sidor av Atlanten.

Men medan Federal Reserve väntas ha en seriös diskussion vid nästkommande FOMC-möte (den 15-16 juni) om huruvida det är dags att börja signalera en kommande tapering tyder kommentarer från ledande företrädare att det ännu inte är aktuellt för ECB, även om vissa rådsledamöter, som Jens Weidmann och Klas Knot, kan vara av en annan uppfattning.

"ECB kommer sannolikt inte ge någon indikation om någon exit från den expansiva policyn inom överskådlig framtid. I stället kommer rådet troligen att besluta om 'signifikanta' PEPP-köp för det tredje kvartalet", skriver Commerzbank i ett kundbrev.

ECB-rådet har vid mötet tillgång till nya tjänstemannaprognoser, och enligt Commerzbank kommer de med all säkerhet visa att inflationen fortsatt kommer att ligga väl under 2% i slutet av prognosperioden.

- USA: KPI maj kl 14.30

Efter en lång period med inflation under målet har prisökningstakten i USA skjutit fart de senaste månaderna till nivåer väl över Feds inflationsmål. Många ekonomer, inklusive flertalet Fed-ledamöter, håller fast vid tidigare övertygelser om att den handlar om en övergående (transitory) uppgång i prisökningstakten, men andra ser indikationer på att det kan finnas skäl att befara "higher for longer" för USA-inflationen.

KPI är visserligen inte det mått som Fed i första hand följer men över tid är samvariationen åtminstone relativt god med Fed-måttet PCE.

I april steg KPI-inflationstakten till 4,2% medan kärninflationstakten (KPI exklusive livsmedel och energi) steg till 3%. Det var klart över de 3,6 respektive 2,3% som konsensusprognoserna pekade mot.

Nu pekar konsensusprognoserna mot att KPI steg 0,4% i maj jämfört med i april, medan kärn-KPI steg 0,5%. Det skulle betyda att inflationstakten i båda fallen fortsatte tydligt upp jämfört med de redan höga nivåerna i april.

ING: "Vår prognos är 4,8% y/y för maj, och att kärninflationen stiger till 3,3% från 3,0%. För den förra skulle det vara det högsta inflationsutfallet sedan 2008 – då oljepriset rusade till $148/fat, medan utfallet för kärninflationen skulle vara det högsta sedan 1993."

FREDAG DEN 4 JUNI

=================

- USA: Michiganindex (prel) kl 16.00

Denna hushållsindikator har visserligen stigit från bottennivåerna under våren 2020, men med utfallet 82,9 i maj var det fortsatt lång väg kvar till toppnivåerna strax över 100-nivån i början av förra året (före pandemin).

En faktor som kan hämma hushållssentimentet är den högre inflationen, i maj steg inflationsförväntningarna på ett års sikt till 4,6%, från 3,4% i april. Förväntningarna på fem års sikt steg samtidigt från 2,7 till 3,0%.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -