IPO
FORTINOVA AVSER NOTERA SIG PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER (Direkt)

2020-10-26 08:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fortinova Fastigheter, verksamma främst inom hyresbostäder, avser notera sina aktier på Nasdaq First North Premier och i samband med det göra en nyemission på cirka 800 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Prospektet väntas publiceras under första halvan av november.

Fortinovas strategi är långsiktig förvaltning av bostadsfastigheter genom förvärv, utveckling och fastighetsförvaltning.

"Fokus ligger på tillgångar vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling", skriver fastighetsbolaget.

I slutet av augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2,26 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgjorde 86 procent. Resterande del är samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Inför den avsedda noteringen har Fortinova under våren tagit in 419 miljoner kronor från bland annat ICA-handlarnas Förbund och andra investerare. Största ägare är grundarna Anders Johansson och Anders Valdemarsson genom bolaget A2F Fastigheter som äger 13,7 procent av kapitalet och 50,6 procent av rösterna.

"Huvudsyftet med en notering av Fortinovas B-aktie på First North Premier är att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, att bredda Fortinovas ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden", uppges det i pressmeddelandet.

Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om notering på First North Premier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att spridningskravet nås, heter det.

Första dag för handel i Fortinovas B-aktier på First North Premier förväntas infalla i andra halvan av november.

SEB är finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -