Nordic Cross Total Return Bond Fund
Nordic Cross Total Return Bond Fund ökade 1,3 procent i augusti - duration på 1,6 år (Finwire)

2020-09-28 16:05
Fonden Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 1,3 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Fredrik Tauson, Magnus Nilsson och Emil Nordström.

Enligt förvaltarna bidrog både fondens direktinvesteringar i företagsobligationer och dess exponering genom derivatstrategin till månadens avkastning.

"I takt med att flertalet företagsobligationer nu handlat tillbaka mot sina återbetalningskurser har fonden nu realiserat merparten av de opportunistiska positioner som köptes under vårens turbulens. Pull-to-par effekt i andrahandsmarknaden har minskat och fonden söker istället avkastning genom den carry som direktavkastningen bidrar med samt den indirekta exponeringen fonden får genom derivatexponeringen", forstätter förvaltarna.

Detta menar man möjliggör för fonden att ha en stor andel likvida medel som kan användas i den förbättrade nyemissionsaktiviteten. Alternativt kan de likvida medlena sättas i arbete då man ser attraktiva möjligheter i en fallande marknad.

Fonden hade vid månadskiftet en duration som uppgick till 1,6 år.

Fondens största emittenter var vid månadsskiftet Länsförsäkringar Hypotek, Stadshypotek och Nordea Hypotek med portföljvikterna 6,2, 6,1 respektive 6,1 procent.

[Tabell 1]

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Nordic Cross Total Ret... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -