EMU
KONKURSVÅG ATT VÄNTA NÄR STATSSTÖD KLINGAR AV - ANALYTIKER (Direkt)

2020-09-28 16:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stöden från europeiska företag för att företag inte ska gå under kan väntas klinga av. Till följd av detta kan bolagskonkurserna tänkas öka kraftigt framöver, inte minst i Sydeuropa. Detta kan i sin tur öka skillnaden i ekonomisk utveckling mellan europeisk kärna och periferi ytterligare under de kommande åren.

Det skriver David Oxley, senior Europaekonom på Capital Economics, i en analys.

"Tidigare erfarenheter visar att Spanien och Italien generellt sett möter proportionellt sett högre ökningar av betalningsinställningar till följd av ekonomiska chocker, jämfört med Frankrike eller Tyskland", skriver analytikern.

Det anses ha varit rimligt av regeringar att stödja bolag under covid-krisen för att undvika en våg av konkurser.

"Många regeringar kan väntas försöka hålla tillbaka vågen genom att förlänga åtminstone vissa element av offentligt stöd", fortsätter analysen.

För vissa bolag kommer det att innebära tillräckligt med andrum för att återhämta sig medan det för andra bolag bara betyder att domedagen skjuts på framtiden.

"Beslutsfattare kan komma att vara ovilliga att fortsätta kasta skattebetalares pengar åt företag där det är tydligt att problemet blivit solvensen och inte är likviditeten", skriver Capital Economics.

Det läggs till att det också finns bolag som inte har samma plats som tidigare i världen efter covid såsom vissa aktörer inom nöjes- och reseindustrin.

Bland de fyra största länderna inom EMU bedöms Frankrike i absoluta tal ha varit det land som mött den största ökningen av konkurser mot 2019, runt 17.000 fler. Tysklands BNP-nedgång har varit relativt beskedlig vilket kombineras med en lägre känslighet bland företag mot ekonomiska nedgångar gällande eventuella betalningsinställelser. Sammantaget indikerar detta att företagskonkurserna bara hade ökat med omkring 6 procent i landet i år, även om inga statsstöd hade funnits på plats.

"De största procentuella ökningarna hade skönjts i Italien och Spanien med estimering på 43 samt 70 procents ökning i antalet betalningsinställelser", skriver David Oxley.

I och med de två sydeuropeiska ländernas företags större känslighet historiskt mot ekonomins läge kontra konkursnivåer kan skillnaden i ekonomisk utveckling mellan kärna och periferi också komma att öka ytterligare under de år som följer, resonerar analytikern vidare.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -