På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

VALUTA
RELATIVT NEUTRAL ÅSIKT OM SVENSKA KRONAN - PIMCO (Direkt)

2020-08-14 09:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pimco, med nära 2.000 miljarder dollar i förvaltat kapital, har för närvarande en relativt neutral basprognos for den svenska kronan.

Det säger ekonomen Peder Beck-Friis, portföljförvaltare på investeringsbolagets London-kontor, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Kronan har möjlighet att fortsätta stärkas om den globala ekonomin fortsätter att ta fäste. Det går även att föreställa sig scenarier där den försvagas då det är en cyklisk valuta", säger han med påpekande att Pimco tittar på flera typer av svenska tillgångar. Utöver valutan gäller detta även räntebärande papper som statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer.

Angående svenska bostadsobligationer anger han att denna marknad är stor i Sverige mot andra europeiska länder vilket innebär en relativt bra likviditet. Riksbanken fokuserar dessutom, mer än andra centralbanker, sina tillgångsköp till sådana obligationer då den redan äger en stor del av statsobligationsstocken.

Pimco uppskattar att Riksbanken kommer att äga omkring 10 procent av den svenska säkerställda bostadsobligationsstocken när tillgångsköpsprogrammet löper ut. Utöver Riksbankens stora fokus på bostadspapper i sina tillgångsköp är nivån på köpen i samma härad som många andra centralbanker, framhåller han.

"En balansräkningsökning på runt en tredjedel är ungefär som ECB", säger Pimco-ekonomen som konstaterar att Riksbankens program således är i linje med många andra centralbanker.

Pimco räknar generellt sett med att centralbanker som inte hade negativa räntor inför pandemin kommer att undvika minusräntor. Detta då de negativa sidoeffekterna i sådant som finanssystemet och för pensionssystemet kommer att överväga jämfört med fördelarna. Således väntas varken Riksbanken eller Bank of England sänka räntan till minus.

Pimco ställer sig också tvekande till att Riksbanken annonserar ytterligare tillgångsköp under det närmaste året.

"Grundproblemet är att det penningpolitiska utrymmet är utarmat i Sverige", säger Peder Beck-Friis som anser att det snarare är finanspolitiska stimulanser som kan hjälpa.

Den låga nivån på statsskulden som Sverige går in i krisen med kontra många andra länder i Europa, ser han som en fördel. Sverige har också erbjudit likartade program som övriga Europa för att lindra de ekonomiska effekterna från hälsokrisen. Det handlar inte minst om möjligheten till permittering.

Trots ett mer generöst och flexibelt system än i Europa överlag har dock en klart mindre andel av svensk arbetskraft permitterats mot i andra länder.

"Men den ekonomiska chocken har varit betydligt större på många andra håll i Europa, jämfört med i Sverige", anger han som skäl till detta.

Medan statens skuldsättning är låg noterar Pimco en hög hushållsskuldssättning i Sverige som i sin tur medför vissa risker. Åtminstone i närtid tror dock investeringsfirman inte på något större prisfall för svenska bostäder.

"Räntorna är så pass låga", säger Peder Beck-Friis.

Kreditrisken i svenska bostadsobligationer är också mycket låg, lägger han till.

Pimco ser även positivt på svensk banksektor som är välkapitaliserad ur ett europeiskt perspektiv.

Angående framtiden anger han att inflationen globalt kan väntas ligga var på "låga nivåer" under en bra tid framöver. Detta trots de stora stöden från både penning- och finanspolitiskt håll.

"På längre sikt finns det risker för högre inflation men det beror på om det fortsätter vara en expansiv policymix när ekonomin är tillbaka i jämvikt", säger han.

Det finns risker för att inflationen tar fart när arbetslösheten återgår till en normal nivå. Det kan samtidigt tänkas finnas en tolerans för en inflation som överskjuter målet något under viss tid "med tanke på att kärninflationen underskridit målet under flera år", resonerar han vidare.

Peder Beck-Friis påpekar samtidigt att normaliseringen endast kommer att ske gradvis och att global BNP och därmed arbetslösheten inte kan väntas vara tillbaka på nivåer från före corona-krisen förrän 2022. Detta bland annat som en följd att läget med social distansering förväntas fortsätta ytterligare "ett bra tag".Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -